Hyvää vanhuutta! Eettisyys on tärkeä osa vanhustyötä

Miten hyvää vanhuutta voi edistää? Mitä hyvä vanheneminen on? Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa -kurssilla opit arvioimaan iäkkäiden ihmisten arjen tilanteita eettisestä näkökulmasta ja tekemään hyvää vanhuutta edistäviä ratkaisuja.

Ikääntyvien ihmisten hyvinvointi on tärkeä ja ajankohtainen puheenaihe. Se vaatii tuen suunnittelua ja toteutusta yksilöitä ja heidän tarpeitaan kunnioittaen.

Hoivan tarve kasvaa iän myötä, samoin myös riski sairastumiselle ja toimintakyvyn laskemiselle. Hoiva ja terveydenhuolto ovat avainasemassa hyvän vanhuuden mahdollistamisessa – ja kuten tiedämme, ala on nyt kriisissä. Kuka auttaa, miten ja missä sitten kun arjessa selviämiseen tarvitaan apua?


”Jokaisella meistä on oikeus hyvään vanhuuteen. Miten ikääntyville ihmisille voidaan turvata hyvä vanhuus sekä hoitopaikasta riippumaton, eettiset ihanteet täyttävä ihmisarvoinen elämä? Mitä on hyvä vanhuus ja hyvä vanheneminen? Miten teknologialla voidaan tukea hyvää vanhenemista?”, kysyy Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa -kurssin vastuuopettaja Päivi Eskola.

”Ikääntyvien ihmisten kotihoito ja ylipäänsä hoivapalvelut tarvitsevat lisää käsipareja. Miten taataan turvallinen kotona asuminen myös silloin, kun ikääntyvä ihminen tarvitsee kotiin apua selviytyäkseen arjestaan“, Eskola jatkaa.

Dialogia tärkeiden ihmisen vanhenemista koskevien kysymysten äärellä

Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa -kurssi on avoin kaikille, eikä sillä ole esitietovaatimuksia. Vanhuus koskettaa meitä kaikkia, niin oman elämän kuin läheisten ikääntymisen myötä.

Kurssi opiskellaan verkon välityksellä yhdessä ryhmän kanssa: pääset jakamaan ajatuksiasi muiden samoista ilmiöistä kiinnostuneiden eri puolella Suomea asuvien ihmisten kanssa. Kurssin tehtäviin kuuluu kirjallinen oppimistehtävä ihmisen vanhenemiseen ja eettisyyteen liittyvästä teemasta (esim. teknologian merkitys muistisairautta sairastavan arjessa tai ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeuden tukeminen kotona asumisen edistäjänä). Oppimistehtävät jaetaan luettavaksi myös toisille osallistujille, ja niistä saatava vertaispalaute antaa mahdollisuuden myös antoisaan dialogiin.

”Kurssipalautteista olen saanut lukea, että parasta antia verkkokurssilla on ollut muiden kommenttien, mielipiteiden ja kommenttien lukeminen, jotka avarsivat myös omaa ymmärrystä monipuolisten opiskeltavien materiaalien lisäksi”, Eskola sanoo ja kannustaa keskusteluun tärkeistä teemoista.