Hyvinvointia musiikin avulla: Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi

Kuinka musiikkia voi hyödyntää opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä? Uusi Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi on avointen korkeakoulujen sekä Eino Roiha -instituutin yhteistyössä toteuttamaa opiskelijalle maksullista koulutusta.

Musiikissa on voimaa. Musiikin terapeuttinen käyttö tuo keinoja toimia erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä, esimerkiksi kohdattaessa haastavissa elämäntilanteissa olevia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia. Voisiko musiikki ja sen keinot olla sinun näkökulmasi hyvinvoinnin edistämiseen?

Uusi koulutus, Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi (60 op), antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Neljän oppilaitoksen yhteistyössä toteuttaman koulutuksen sisältämät opinnot voidaan täysimääräisesti hyödyntää osaksi  musiikkiterapian kliinistä koulutusta tai suurelta osin osaksi myös muita myöhempiä opintoja eri oppilaitoksissa tai ohjelmissa.

  • Korkeakouludiplomin lisähaku kestää 12.2.2020 saakka.

Hae Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomin koulutukseen

Tutustu uutuuteen ja hae mukaan Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomin koulutukseen, joka hyödyntää Jyväskylässä tarjolla olevaa ainutlaatuista asiantuntemusta. Sen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän avoimet korkeakoulut (55 op) sekä Eino Roiha -instituutti (5 op).

Hakuaika keväällä 2020 alkavaan koulutukseen kestää 12.2.2020 saakka.

  • Opintojen kesto: 4.3.2020–31.5.2021
  • Monimuotototeutus
  • Kokonaishinta 900 € (15 € / op).
  • Korkeakouludiplomi sisältää 55 op korkeakoulujen tutkintojen mukaisia opintoja sekä 5 op Eino Roiha -instituutin erityisasiantuntijoiden tarjoamia opintoja
  • Lisätietoja ja hakulinkki JAMK:n verkkosivuilla