Ilmoittautuminen lukioille suunnattuihin yliopisto-opintoihin elokuun aikana

Yliopisto-opintoihin voi tutustua jo lukiossa. Ilmoittautuminen alkavan lukuvuoden aikana suoritettaviin lukiolaisten yliopisto-opintoihin on käynnissä ja kestää elokuun loppuun saakka. Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijat opintoihin keskitetysti.

Äskettäin voimaan astunut lukiolain muutos ohjaa lukioita järjestämään osan lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Yhteisenä tavoitteena on tukea yhä sujuvampaa siirtymää jatko-opintoihin. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on ilolla mukana tässä yhteistyössä.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa lukioille eri tiedekuntien opintojaksoja aina liikunta- ja terveystieteistä matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin, kieliin ja kauppatieteisiin. Liiketalouden opintojaksoja tarjoamme yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. 

Tutustu lukioille tarjottaviin opintoihin tässä linkissä. 

Ilmoittautuminen opintoihin keskitetysti elokuun aikana

Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijat opintojaksoille keskitettynä ryhmäilmoittautumisena JYU:n turvasähköpostilla.

Lukuvuoden 2019-20 opintojaksoille voi ilmoittautua elokuun aikana. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen löydät tältä sivulta. Lisätietoja antavat koulutuspäällikkömme Sisko Harvisalo ja Susanna Nummi. 

Tarjoa lukiolaiselle mahdollisuus tutustua korkeakouluopiskeluun

”Monelle lukiolaisista varsinaisten korkeakoulujen orientoivien opintojen tai harvemmin jopa laajempien
opintokokonaisuksien suorittaminen voi olla soveltuva yhteistyön muoto. Työryhmä pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksen järjestäjät mahdollistavat lukiolaisille korkeakouluopintojen suorittamisen, ja arvioi, että pidemmällä aikavälillä noin puolet lukiolaisista voisi suorittaa keskimäärin kaksi korkeakoulun opintopistettä lukion aikana”, todetaan Katse korkealle; näkökulmia lukioiden ja
korkeakoulujen yhteistyöhön -julkaisussa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:6).

Lukiossa suoritettavilla yliopiston opintojaksoilla:

  • opiskelija voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenaloihin 
  • valtakunnalliset kurssit voi suorittaa kokonaan verkossa, joten opinnot ovat saatavilla kaikissa Suomen lukiossa
  • verkossa tapahtuva etäopiskelu on joustavaa niin ajan kuin paikan suhteen
  • orientoivat opinnot on suunniteltu laajuudeltaan lukiolaisille sopiviksi (2 op)