Integra-hanke: Kotoutuminen on jatkuvaa oppimista

Integra-hankkeessa yliopisto-opinnot pyritään saamaan osaksi kotoutumisen polkua. Tavoitteena on kehittää koulutusmalli, joka tuo ratkaisuja akateemisesti koulutetuille maahanmuuttajille. Integrassa kotoutuminen nähdään osana jatkuvaa oppimista. Avoin yliopisto on mukana tässä kehittämistyössä. Lue lisää Integra-hankkeesta Ruusupuiston Kärkiuutisista.

Kotoutuminen on jatkuvaa oppimista, osa aikuisen ihmisen oppimisen prosessia. Oman osaamisen kehittäminen ja uudistaminen yhdistyy tällöin muun muassa uuden kielen oppimiseen. Akateemisesti koulutetut maahanmuuttajat kohtaavat erilaisia haasteita uudessa kotimaassaan. Osaamisen täydentäminen korkeakoulussa tai pääsy työelämään ei ole aina itsestään selvää. 

Integra-hanke rakentaa koulutusmallia kotoutumisen tueksi

Integra-hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen kuinka yliopisto-opinnot saadaan osaksi kotoutumisen polkua. Siinä kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille. Tavoitteena on, että malli voidaan ottaa käyttöön yliopistoissa laajasti. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on mukana tässä hankkeessa, jota koordinoi Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskus.

Avoin yliopisto ja sen joustavasti ja monimuotoisesti suoritettavat opinnot palvelevat tätä joukkoa nimenomaan oman tieteenalan osaamisen täydentämisessä. Monikielisen akateemisen viestinnän keskus vastaa kieliopintojen tarjoamisesta. Opinnot ovat tuoneet pilottivaiheen opiskelijoille vahvistusta niin ammatilliseen osaamiseen ja identiteettiin kuin kielitaitoon.

Integran toinen hankekausi alkoi äskettäin. Hanke kestää kesään 2021 saakka. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskus ja avoin yliopisto sekä SIMHE-ohjauspalvelut.