Avoimen väylältä kohti IT-alan tutkinto-opiskelupaikkaa

Tavoitteletko tutkinto-opiskelupaikkaa IT-alalla? Muista avoimen väylä! Esimerkiksi Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman väyläopintoihin kuuluvat neljä kurssia ehdit opiskella mainiosti ennen seuraavaa väylähakua.

IT-alan osaajille on kysyntää. Kaivattua osaamista saa yliopistosta – ja avoimesta yliopistosta. Kun tähtäät tutkintoon, avoimen väylä on yksi haun vaihtoehto.

Jyväskylän yliopistossa IT-tiedekuntaan voi hakea neljällä eri väylällä. Kullakin väylällä on omat valintakriteerinsä, joiden mukaiset opinnot tulee olla opiskeltuina hakua varten. Kahden IT-väylän opinnot voit opiskella kokonaan avoimessa yliopistossa:

Jyväskylän yliopistossa IT-alan avoimia opintoja on opiskeltavissa niin avoimen yliopiston kuin tiedekunnan tarjoamina. Kahdet väyläopinnot, Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman sekä Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelman, ovat tarjolla informaatioteknologian tiedekunnan avoimina opintoina. Mikäli toivomaasi kurssia ei ole avoimessa tarjonnassa, voi siihen hakea erillistä opinto-oikeutta tiedekunnasta. 

Avoimen väylähaku tarkoittaa hakua tutkinto-koulutukseen perustuen avoimessa yliopistossa opiskeltuihin opintoihin. Eli opiskele ensin avoimessa ja hae sitten tutkinto-ohjelmaan.

Avointen opintojen aikana monelle vahvistuu myös oman alan valinta. Jyväskylän yliopiston avoimet opinnot ovat tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia ja ne hyväksiluetaan myöhemmin tutkintoon JYU:ssa.

Tietotekniikan väylä = 16 opintopistettä alan opintoja

Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmien valintaperusteet päivitetään syksyn aikana. Tietotekniikan avoimen väylän vaatimusten mukaan avoimen väylän opintoihin kuuluu neljä kurssia, laajuudeltaan yhteensä 16 opintopistettä. Voit opiskella nämä kurssit avoimessa yliopistossa: 

Kaikki nämä kurssit ovat opiskeltavissa etäyhteyksin joustavin aikatauluin. Kurssien aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy avoimen yliopiston opinto-oppaasta. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti.

”Opiskelu avoimessa on itsenäistä ja joustavaa verkko-opiskelua, mutta tukea ja apua saa aina tarvittaessa. Väylän kautta opiskelu antaa hyvät valmiudet tutkinto-opintoihin sekä helpottaa ja nopeuttaa opintojen suorittamista tutkinto-opiskelijana. Vielä ehtii mukaan väyläopintoihin ja hakemaan kevään yhteishaussa”, sanoo yliopistonopettaja Sanna Juutinen. Hän ohjaa ja opettaa IT-alan kursseilla avoimessa yliopistossa.