Avoimen väylältä kohti IT-alan tutkinto-opiskelupaikkaa

Tavoitteletko tutkinto-opiskelupaikkaa IT-alalla? Muista avoimen väylä! Esimerkiksi Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman väyläopintoihin kuuluvat neljä kurssia ehdit opiskella mainiosti ennen seuraavaa väylähakua.

IT-alan osaajille on kysyntää. Kaivattua osaamista saa yliopistosta - ja avoimesta yliopistosta. Kun tähtäät tutkintoon, avoimen väylä on yksi haun vaihtoehto.

Jyväskylän yliopistossa IT-tiedekuntaan voi hakea neljällä eri väylällä. Kullakin väylällä on omat valintakriteerinsä, joiden mukaiset opinnot tulee olla opiskeltuina hakua varten. Kahden IT-väylän opinnot voit opiskella avoimessa yliopistossa (valintaperusteet päivitetään syksyn aikana):

Jyväskylän yliopistossa IT-alan avoimia opintoja on opiskeltavissa niin avoimen yliopiston kuin tiedekunnan tarjoamina. Kahdet väyläopinnot, Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman sekä Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelman, ovat tarjolla informaatioteknologian tiedekunnan avoimina opintoina. Mikäli toivomaasi kurssia ei ole avoimessa tarjonnassa, voi siihen hakea erillistä opinto-oikeutta tiedekunnasta. 

Avoimen väylähaku tarkoittaa hakua tutkinto-koulutukseen perustuen avoimessa yliopistossa opiskeltuihin opintoihin. Eli opiskele ensin avoimessa ja hae sitten tutkinto-ohjelmaan.

Avointen opintojen aikana monelle vahvistuu myös oman alan valinta. Jyväskylän yliopiston avoimet opinnot ovat tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia ja ne hyväksiluetaan myöhemmin tutkintoon JYU:ssa.

Tietotekniikan väylä = 16 opintopistettä alan opintoja

Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmien valintaperusteet päivitetään syksyn aikana. Tietotekniikan avoimen väylän vaatimukset ovat tulevassa haussa samat kuin vuoden 2022 haussa. Eli sen avoimen väylän opintoihin kuuluu neljä kurssia, laajuudeltaan yhteensä 16 opintopistettä. Voit opiskella nämä kurssit avoimessa yliopistossa: 

  • Digitaalisen osaamisen perusteet
  • Web-julkaiseminen
  • Ohjelmointi 1
  • Tietoverkot

Kaikki nämä kurssit ovat opiskeltavissa etäyhteyksin joustavin aikatauluin. Kurssien aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy avoimen yliopiston opinto-oppaasta. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti.

”Opiskelu avoimessa on itsenäistä ja joustavaa verkko-opiskelua, mutta tukea ja apua saa aina tarvittaessa. Väylän kautta opiskelu antaa hyvät valmiudet tutkinto-opintoihin sekä helpottaa ja nopeuttaa opintojen suorittamista tutkinto-opiskelijana. Vielä ehtii mukaan väyläopintoihin ja hakemaan kevään yhteishaussa”, sanoo yliopistonopettaja Sanna Juutinen. Hän ohjaa ja opettaa IT-alan kursseilla avoimessa yliopistossa.