IT-osaamista kaikille: Sinuiksi robotiikan ja tekoälyn kanssa

Avoimen yliopiston IT-opintojen tarjonnan kurssit Johdatus Robotiikkaan ja Tekoälyn perusteita ja sovelluksia ovat kursseja, jotka sopivat kaikille. Ne tarjoavat tietoa ja ymmärrystä, jota tarvitaan nykyään lähes alasta riippumatta. Kuinka tekoäly voi meitä hyödyttää? Ja mitä kaikkea robotti voi oppia? Ennen robottien opettamista opiskellaan kuitenkin itse! Tervetuloa mukaan suosituille kursseille!

Kaksi innostavaa ja täysin verkossa suoritettavaa IT-kurssia sopivat kaikille. Niillä opiskellaan tietoja ja taitoja, joita suuri osa meistä tarvitsee tulevaisuudessa – moni jo nyt. Kummasta sinä aloitat, robotiikasta vai tekoälystä? Tutustu kursseihin tällä sivulla:

Johdatus robotiikkaan (2 op)

Robotiikan perusteiden opintojakso johdattaa robotiikan maailmaan. Opintojakso sopii kaikille. Se ei edellytä aiempaa tietoa tai erityistä teknologista osaamista, vaan se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Halu oppia riittää. Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä ja se suoritetaan täysin verkossa.

Robotiikkaa koskevien perustietojen ymmärtäminen on koettu tärkeäksi taidoksi tulevaisuudessa. Johdatus robotiikkaan -opintojakso onkin herättänyt paljon kiinnostusta ja sen aiemmille toteutuksille on ilmoittautunut yhteensä yli 1 300 tiedonnälkäistä opiskelijaa.

”Jos tavalliselta vastaantulijalta kysyttäisiin summamutikassa mikä robotti hänen mielestään on, uskoisin robotin tarkoittavan useimmille jonkinlaista mekaanista laitetta, joka tekee ihmisen sille määrittämää tehtävää. Tämä ei ole ollenkaan hassumpi määritelmä, ongelma siinä on kuitenkin se, että se kattaa monen muunkin laitteen kuin varsinaisen robotin. Jotta voidaan puhua roboteista, tulisi meidän aivan ensimmäiseksi määritellä se mistä halutaan puhua”, kertoo opintojakson opettaja Pasi Hänninen.

”Tästä lähdetään liikkeelle myös Jyväskylän avoimen yliopiston Johdatus robotiikkaan -opintojaksolla. Siis perusteista ja siitä syvennetään tietoa koko robotiikan kentästä aina teollisuusroboteista ohjelmistorobotteihin sekä palvelurobotteihin.”

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee robotiikan teoreettiset perusteet (mm. robotin ja robotiikan määritelmät, robottien luokittelut ja mekaniikka, sekä historia), tuntee robotiikan erilaisia käyttömahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä, sekä ymmärtää robotiikkaan liittyviä haasteita.

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op)

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla tutustutetaan opiskelija tekoälyn maailmaan, lähtien liikkeelle tekoälyn määrittelystä päätyen koneoppimisen, neuroverkkojen ja luonnollisen kielen prosessoinnin kaltaisiin syvällisempiin tekoälyn eri osa-alueisiin. Tekoälyn perusteisiin syventyvä opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia esitietoja ja osaamista aiheesta.

”Robotiikan tavoin myös tekoälystä puhutaan paljon eri medioissa, mutta trendisanana tekoäly sekoitetaan helposti muihin tietoteknisiin määritelmiin. Tekoälynä markkinoidaan monenlaisia palveluita, joilla ei välttämättä ole tekemistä varsinaisen tekoälyn kanssa. Tästä syystä on tärkeää tietää mistä puhutaan, kun aiheena on tekoäly”, kertoo opettaja Pasi Hänninen.

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan myös moniin tekoälyä hyödyntäviin käytännön sovelluksiin, sillä tekoälyä löytyy esimerkiksi peleistä, lääketieteessä, tiedonlouhinnassa, sekä puheen- ja kuvantunnistuksessa. Käytännön elämän esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä palveluista ovat mm. hakukoneet, roskapostisuodattimet sekä kohdennettu mainonta.