Suunnittele opintosi: Jatkuva oppiminen on nyt yhä ketterämpää!

Oletko haaveillut uuden osaamisen hankkimisesta, mutta ajan riittäminen opiskeluun mietityttää? Pohditko, millainen opiskelutapa sopisi elämäntilanteesi parhaiten? Suunnittelemalla omat avoimen yliopiston opintosi hyvin, saat ne sopimaan omaan arkeen sujuvasti.

Onnistunut opiskelu on aina prosessi, joka pitää sisällään itse opiskelun, mutta myös sen suunnittelun. Jos olet päättänyt opiskella työn ohessa, mieti mihin kaikkeen muuhun sinulla vielä riittää energiaa ja aikaa. Sovita opinnot omaan arkeesi.

Kun olet löytänyt kiinnostavia opintoja, tutustu niiden sisältöihin, opetusmuotoihin ja toteutus aikatauluihin. Jos haluat aloittaa ja opiskella itsenäisesti kesä-heinäkuun 2020 ajan, löydät 31.7. saakka voimassa olevat tiedot verkkosivuiltamme. Syyslukukauden 2020 opetusohjelmat löydät puolestaan avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

Muista, että aikaa menee mm. opiskeluohjeisiin tutustumiseen, kirjallisuuden lukemiseen, kirjallisiin töihin ja tentteihin sekä verkko-opetukseen osallistumiseen. Opintojen vaatimaa työmäärää voit arvioida opintopisteiden mukaan. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työmäärää.

Opintokokonaisuudet koostuvat useista opintojaksoista, joita voit opiskella arkeesi sopivina annoksina. Opiskelemalla pieni pala kerrallaan pystyt rakentamaan itsellesi yksilöllisen opiskelupolun ja saat opintosi sujumaan joustavasti.

Tarjolla laadukasta ohjausta ja tukea

Avoin yliopisto tarjoaa avuksesi ohjausta ja työkalun opintojen suunnitteluun. Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS pitää sisällään suunnitelman aikatauluineen, tavoitteiden asettamisen sekä jatkuvan itsearvioinnin opintojen edetessä. Voit tehdä HOPsin yhden opintokokonaisuuden suorittamiseen tai tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelun tueksi.

Neuvontaa ja ohjausta antavat tahot avoimessa:

Sopiiko jatkuva oppiminen minulle?

Yliopisto-opintojen aloittamisen tueksi opiskelija voi syyslukukaudella suorittaa maksuttoman Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) -opintojakson. Jakson aikana tehdään muun muassa Ohjaustarvearvio.

”Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan”, kertoo avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Riina Kärkkäinen

Elokuun alusta alkaen opintoja suoritetaan ryhmissä, jotka aloittavat samanaikaiseksi. Ryhmien tukena on opettaja, joka opastaa, opettaa ja neuvoo. Moodle-oppimisympäristömme mahdollistaa aiempaa enemmän oppimista ja opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Edelleen joustava ja myös itsenäinen opiskelu on avoimessa mahdollista.

Avoimen yliopiston uudet opetussuunnitelmat 2020-2023 ja syksyn opinto-ohjelma julkaistaan kesäkuun alussa, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa.

Vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintoja voi suorittaa voimassa olevana opinto-oikeusaikana. Tarkista kuitenkin tarvitsemasi opintojakson suorittamisen mahdollisuus ja opiskele mahdollisimman pian, että saat suoritettua kaikki haluamasi opinnot. Syksyn opintojen tarjontaan ja suoritustapa- ja aikataulutietoihin voit tutustua täällä.