04.02.2018

Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin

4 op, lähiopetus Jyväskylässä 7.4.2018 alkaen

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.3.!

Opintojaksolla perehdyt eliöiden tunnistamiseen liittyviin keskeisiin tekijöihin sekä maastoinventointiin. Jaksolla opit tunnistamaan ja nimeämään tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja (kasveista selkärangattomiin ja selkärankaisiin). Tutustut myös selkärankaisten eliöiden loisiin ja niiden elinkiertoihin sekä opit löytämään yksilöistä tunnistamisen kannalta tärkeimmät rakennepiirteet. Lisäksi jaksolla tutustut perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuuksiin eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa. Harjoittelet myös käyttämään mikroskooppia ja eliöiden tunnistamisessa tärkeitä määrityskaavoja sekä harjoittelet ohjatusti suunnittelemaan luontoinventointiprojektin. Tällä jaksolla on lähiopetusta, joka sisältää myös laboratorioharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Lajintuntemus-teema jatkuu BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1 (3 op) -opintojaksolla, jolla pääset mukaan maastotyöskentelyyn kesällä 2018. Eliöiden tunnistamista harjoitellaan erilaisilla luontotyypeillä.