Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen: mitä viestintä on ja kuinka sitä tutkitaan?

Avoimen yliopiston Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -opintojakso tarjoaa osaamista ja ymmärrystä alan tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen. Ilmoittaudu mukaan 2.5.2021 mennessä ja opiskele joustavasti verkossa.

Viestintä ja media ovat kaikkialla. Ne ovat osa työtä ja vapaa-aikaa, arkea ja juhlaa. Ne välittävät tietoa ja tunteita sekä rakentavat merkityksiä muovaten ympäröivää maailmaa. Viestintä, media ja journalismi myös muuttuvat huimaa vauhtia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi sosiaalisesta mediasta on tullut yhä arkisempi väline, jossa sosiaalisia suhteita rakennetaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op) johdattaa viestinnän, vuorovaikutuksen, median ja journalismin peruskäsitteiden pariin sekä viestintätieteellisen tutkimuksen maailmaan. Kurssilla opit ymmärtämään ihmistä viestijänä ja median käyttäjänä sekä hahmottamaan viestinnän valtavaa muutosta. Perehdyt myös merkitysten rakentumiseen sekä median ja journalismin toimintalogiikkaan.

Viestinnän ja journalismin tutkimus auttaa ymmärtämään niihin kietoutuvia ajankohtaisia teemoja, toimimaan tutkittuun tietoon pohjautuen ja tarkastelemaan asioita kriittisesti. Keskeisten tieteellisen tiedonlähteiden tuntemus ja käyttö ei ole yksin tutkijoiden etuoikeus.

Tervetuloa mukaan verkko-opetukseen!

Kurssi sisältää reaaliaikaista verkko-opetusta 4.5.2021 klo 15.30-20.30, jossa pääset perehtymään aiheeseen yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtävä oppimistehtävä, jonka tekemistä voit itse aikatauluttaa suoritusoikeusajan sisällä.

Kurssin tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät opinto-oppaastamme. Kurssi on osa Viestinnän ja journalistiikan perusopintokokonaisuutta, jonka yksittäiset jaksot tarjoavat mahdollisuuden tutustua viestinnän ja journalistiikan teemoihin erilaisista näkökulmista, esimerkiksi kursseilla Viestintä ja vaikuttaminen, Organisaatioviestintä sekä Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit.

Jos ala kiinnostaa, tutustu myös blogitekstiimme, jossa viestinnän ja journalistiikan opinnoissa opettava FT Heikki Kuutti pohtii median toimintatapoja ja niiden rajoja. Hänellä on kokemusta myös Julkisen sanan neuvoston jäsenyydestä.