Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen: mitä viestintä on ja kuinka sitä tutkitaan?

Avoimen yliopiston Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -opintojakso tarjoaa osaamista ja ymmärrystä alan tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen. Alkuvuodesta opintojaksosta on tarjolla sekä reaaliaikaista lähi- että verkko-opetusta.

Viestintä ja media ovat kaikkialla. Ne ovat osa työtä ja vapaa-aikaa, arkea ja juhlaa. Ne välittävät tietoa, tunteita ja saavat aikaan muutoksia. Myös viestintä, media ja journalismi muuttuvat huimaa vauhtia.

Viestinnän ja journalismin tutkimus auttaa ymmärtämään niitä ja toimimaan tutkittuun tietoon pohjautuen. Keskeisten tieteellisen tiedonlähteiden tuntemus ja käyttö ei ole yksin tutkijoiden etuoikeus.

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -opintojakso (5 op) johdattaa viestinnän, median ja journalismin peruskäsitteiden pariin sekä viestintätieteellisen tutkimuksen maailmaan. Kurssilla opit ymmärtämään ihmistä viestijänä ja median käyttäjänä sekä hahmottamaan viestinnän valtavaa muutosta. Kurssin voi suorittaa lähiopetuksessa tai etäopetuksessa verkon välityksellä.

Tämän viestinnän opintojakson lähiopetusta ja verkko-opetusta on tarjolla seuraavasti:

Jyväskylässä ti 26.1.2021 klo 15.30 - 20.30

  • Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2021

Helsingissä to 28.1.2021 klo 15.30 - 20.30

  • Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2021

Verkko-opetus to 11.2.2021 klo 15.30 - 20.30

  • Ilmoittaudu viimeistään 3.2.2021

Lähiopetukseen osallistuminen edellyttää fyysistä läsnäoloa. Mikäli lähiopetusta ei voida poikkeustilanteen vuoksi järjestää paikan päällä, opetus toteutetaan verkko-opetuksena.
Opetukseen osallistumisen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtävä oppimistehtä, jonka tekemistä voit itse aikatauluttaa suoritusoikeusajan sisällä.

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -opintojakson tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät opinto-oppaastamme. Opintojakso on osa Viestinnän ja journalistiikan perusopintokokonaisuutta, jonka yksittäiset jaksot tarjoavat mahdollisuuden tutustua viestinnän ja journalistiikan teemoihin erilaisista näkökulmista, esimerkiksi Viestintä ja vaikuttaminen, Organisaatioviestintä sekä Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit -opintojaksoilla.