01.03.2019

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen: mitä viestintä on ja kuinka sitä tutkitaan?

Avoimen yliopiston Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -kurssi tarjoaa osaamista ja ymmärrystä alan tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen. Kevään lähiopetusjaksot alkavat tammikuussa, verkko-opetusmahdollisuus maaliskuussa.

Viestintä ja media ovat kaikkialla. Ne ovat osa työtä ja vapaa-aikaa, arkea ja juhlaa. Ne välittävät tietoa, tunteita ja saavat aikaan muutoksia. Myös viestintä ja media muuttuvat huimaa vauhtia.  

Viestinnän ja median tutkimus auttaa ymmärtämään niitä ja toimimaan tutkittuun tietoon pohjautuen. Keskeisten tieteellisen tiedonlähteiden tuntemus ja käyttö ei ole yksin tutkijoiden etuoikeus.  

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -kurssi (5 op) johdattaa viestinnän ja median peruskäsitteiden pariin sekä viestintätieteellisen tutkimuksen maailmaan. Kurssilla opit ymmärtämään ihmistä viestijänä ja median käyttäjänä sekä hahmottamaan viestinnän valtavaa muutosta. Kurssin voi suorittaa lähiopetuksessa tai etäopetuksessa verkon välityksellä. 

Tämän viestinnän kurssin lähiopetusta ja verkko-opetusta on tarjolla seuraavasti:  

Jyväskylässä ti 29.1.2019 klo 15.30-20.30 

  • Ilmoittaudu viimeistään 15.1.2019  

Helsingissä to 31.1.2019 klo 15.30-20.30  

  • Ilmoittaudu viimeistään 17.1.2019  

 Verkko-opetus to 14.3.2019  

  • Ilmoittautuminen käynnissä 28.2. saakka

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -kurssin tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät opintotietojärjestelmästämme. Kurssi on osa Viestinnän ja median perusopintoja. Opintokokonaisuuden yksittäiset kurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua viestinnän ja median teemoihin yliopisto-opintojen tasolla tietyistä näkökulmista, kuten esimerkiksi Viestintä ja vaikuttaminen, Työelämän viestintä ja Viestinnän etiikka ja normit -kursseilla.  

Kuva: Oleg Laptev