Johdon ja henkilöstön kehittäminen: Opiskele itsenäisesti tai ryhmässä verkkokurssilla

Mistä henkilöstön kehittämisen alueella nyt puhutaan ja miksi? Mikä on muuttunut henkilöstön kehittämisessä? Johdon ja henkilöstön kehittäminen -kurssilla kehität omaa osaamistasi näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Nyt kurssista on tarjolla myös ryhmämuotoinen verkkokurssi itsenäisen opiskelutavan vaihtoehtona.

Työura on nykyään harvoin lineaarisen suora. Työntekijöiden urat ovat subjektiivisia erilasine taustoineen ja suuntineen. Tämä vaikuttaa niin osaamisen kehittämisen tarpeisiin kuin kehittämisen toteuttamiseen ja motivaatioihin.

Johdon ja henkilöstön kehittäminen on keskeistä jatkuvan muutoksen maailmassa. Usein juuri osaamisella organisaatiot voivat vastata muutoksen luomiin haasteisiin, trendeihin ja kehittämistarpeisiin. Mutta miten?

Sivistystä, yhdenvertaisuutta, kilpailukykyä

”Yhteiskunnan globalisoituvat trendit kuten urien muutos, vihreä siirtymä sekä työn automatisointi ja muu teknologinen kehitys muovaavat työelämää kiihtyvällä tahdilla. Oman osaamisen kehittämisen vaade on konkretisoitunut ennennäkemättömällä tavalla. Aihe on kiehtova. Se sitoo yhteen niin sivistyksen, yhdenvertaisuuden kuin taloudellisen kilpailukyvyn elementtejä”, kertovat kurssin opettajat Soili Hyvönen ja Fanni Hollström-Mikkonen.

Kurssilla paneudutaan siihen, mistä tähän muutokseen on tultu sekä pohditaan mikä on kehittämisen merkitys tänä päivänä. Kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on, ja miten osaamisen kehittämiseen voidaan vaikuttaa? Kurssilla pohditaan myös organisaatiossa oppimista ja johtamisen kehittämistä muun muassa jaetun johtamisen aikakaudella.

Osaamista omalle uralle ja organisaatioiden tarpeisiin

Johdon ja henkilöstön kehittäminen -kurssi sopii kaikille työelämässä toimiville ja kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti HR:n parissa työskenteleville tai HR-tehtäviin tähtääville. Huomaa kuitenkin kurssin esitiedot (esim. Johtamisen ja johtajuuden perusteet -kurssi). Osaamisen kehittämisen kysymyksiin perehtyminen auttaa myös hakeutumaan itselle sopivien kehittämismenetelmien pariin ja esimerkiksi muovaamaan omaa uraa haluttuun suuntaan.

  • Verkkokurssin tapaamiset toteutetaan ilta-aikoina. Jos aikaan sidottu osallistuminen ei sovi kalenteriisi, valitse itsenäinen oppimistehtävä-toteutus, jonka voit opiskella omassa tahdissasi suoritusajan puitteissa.

”Verkkokurssilla tutustutaan johdon ja henkilöstön kehittämisen tehtäväkenttään yhdessä ryhmän kanssa. Verkkokurssin suoritus on paloiteltu osasuorituksiin. Pääsuorituksena verkkokurssilla suunnitellaan ryhmätyönä johdon tai henkilöstön kehittämisprojekti jollekin organisaatiolle. Eli teoriaa pääsee soveltamaan käytäntöön”, Soili Hyvönen ja Fanni Hollström-Mikkonen kuvaavat.