Olisitko sinä JYU avoimen opiskelijaraatilainen?

Opiskelijaraati on JYU avoimen yliopiston kehittämisen kumppani. Haluamme olla yhä parempi avoin yliopisto, joka vastaa opiskelijoidensa tarpeisiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitsemme tietoa ja kokemuksia siitä millaista avoimessa on opiskella ja mitä opiskelijat meiltä toivovat. Hae mukaan opiskelijaraatiin viimeistään toukokuun 6. päivä!

Jotain uutta, jotain tärkeää! Perustamme JYU avoimeen opiskelijaraadin, koska opiskelijat ja heidän opiskelutavoitteensa ovat meille tärkeitä. Opiskelijaraati on mahdollisuus saada opiskelijan ääni kuuluviin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä seurannassa.

Opiskelijaraadin jäsenet ovat JYU avoimen yliopiston opiskelijoita, joilla on tahtoa auttaa toiminnallaan muita opiskelijoita. Opiskelijaraati toimii koko lukuvuoden ajan, ja sen toimintaan kuuluu muun muassa etäyhteyksin pidettäviä kokouksia. Kiinnostuitko?

”Haluamme vahvistaa opiskelijoidemme osallisuutta opetuksemme yhteisessä kehittämisessä. Halumme myös kuulla herkällä korvalla opiskelijoidemme opiskelijoiden tarpeita ja opiskelukokemuksia, ratkaista niihin liittyviä mahdollisia haasteita ja tuottaa yhdessä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja”, kuvaa avoimen yliopiston varajohtaja ja psykologian yliopistonopettaja Annamaija Oksanen.

Opiskelijaraati toimii lukuvuoden ajan etäyhteyksin

JYU avoimen opiskelijaraatiin valitaan yhteensä 10 uutta aktiivista jäsentä opiskelijaraatiin. Raadin jäsenenä saat kokouspalkkion kustakin kokouksesta ja todistuksen aktiivisesta osallistumisesta opiskelijaraadin toimintaan.

Opiskelijaraadin työskentely jakaantuu kahteen pääteemaan, joita ovat opiskelijoille suunnattu markkinointi ja viestintä sekä psykologian oppiaineen opiskelu.

Opiskelijaraatilaisen toimikausi on yhden vuoden. Aloitamme työskentelyn kesäkuussa 2022 perehdytystilaisuudella. Varsinainen työskentely alkaa elokuussa ja jatkuu kesään 2023. Osallistut raadin 10 kokoontumiseen vuoden aikana. Kokoukset pidetään etäyhteyksin ja kestävät noin 2 tuntia/tapaaminen.

Hae mukaan, kiitos kiinnostuksestasi!