Suoritusoikeusaika rytmittää opiskelua – Miten ja miksi?

Avoimessa yliopistossa teet opintoja suoritusoikeusajan rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valittu kurssi tulee suorittaa tietyn ajan sisällä. Saavuttaaksesi opiskelutavoitteesi muista siis suunnitella opintojasi ja kysy tarvittaessa apua opettajiltamme.

JYU avoimessa yliopistossa ilmoittaudutaan opintoihin kurssikohtaisesti, yksittäisen kurssin tiettyyn suoritustapaan. Suoritustapoja on tarjolla lähi- ja verkko-opetuksesta tentteihin sekä itsenäiseen työskentelyyn. Useilla kursseilla voit valita itsellesi sopivimman opiskelutavan.

Ilmoittautumisen yhteydessä saat kurssin suorittamiseen rajatun suoritusoikeusajan ja tarkat tiedot kurssin alkamis- ja päättymispäivämääristä. Oman suoritusoikeusaikasi voimassaolon voit tarkistaa Korpista klikkaamalla ensin kohtaa Opinnot ja valitsemalla tämän jälkeen kohdan Opinto-oikeudet.

Suoritusajassa on joustoa

Suoritusoikeusaika vaihtelee riippuen sekä valitsemastasi kurssista että sen suoritustavasta, sillä suoritusajan pituuteen vaikuttavat muun muassa kurssin sisällöt ja tavoitteet, opintopistemäärä sekä vaatimustaso.

”Opettajat määrittelevät suoritusoikeusajat pedagogisin perustein niin, että määrätty aika tukee oppimista. Rajatumpi aika auttaa opiskelijoita sitoutumaan paremmin opintoihin ja suunnittelemaan opiskelupolkua tietoisemmin”, sanoo avoimen yliopiston varajohtaja Anna Kaikkonen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että opintojen joustavuudesta olisi tingitty. Opintojen suorittaminen esimerkiksi työn ohessa on täysin mahdollista.

Opintoja tehdään samanaikaisesti aloittavissa ryhmissä, mikä myös auttaa opintojen rytmittämistä ja suoritusoikeusajassa pysymistä. Tämä mahdollistaa muun muassa henkilökohtaisen ohjauksen sekä samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden välisen vertaistuen ja vuorovaikutuksen.

Aikataulu auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Ilmoittautumisaika kursseille on 45 vuorokautta, ja yleensä voit aloittaa kurssin suorittamisen heti ilmoittautumisen jälkeen. Huomioi kuitenkin, että ilmoittautumisaika voi päättyä jopa kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Tarkista siis itseäsi kiinnostavien opintojaksojen aikataulut hyvissä ajoin opinto-oppaasta ja suunnittele opintosi.

”Opintojen aikataulutus on kaiken A ja O. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, sillä apua esimerkiksi koko opintokokonaisuuden aikatauluttamiseen saa opettajiltamme. Lisäksi avoimen yliopiston maksuttomalta Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssilta löytyy vinkkejä opintojen suunnitteluun”, Kaikkonen kertoo.

Opinto-oppaassa kunkin oppiaineen sivulla tarjotaan myös ohjeita opintojen aikatauluttamiseen Näin aloitan opintoni -sivulla. Jos opintoja ei ehdi saada valmiiksi suoritusoikeusajassa, kannattaa asiasta ilmoittaa opettajalle. Kurssin jäädessä kesken sille tulee pääsääntöisesti ilmoittautua uudestaan, jolloin myös opintomaksu täytyy maksaa uudelleen.

Tukea opintojen suunnitteluun ja vinkkejä opintojen onnistumiseen saat myös avoimen yliopiston maksuttomista ja kaikille avoimista ohjaustapahtumista.