Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen: Opi akateemista viestintää ryhmässä

Kasvatusalan opiskelija, muista vuorovaikutusosaaminen! Siihen on tarjolla oma kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva jaksonsa, jonka voit suorittaa esimerkiksi kasvatustieteiden Oppiminen ja ohjaus (5 op) -opintojakson yhteydessä. Saat ympärillesi ryhmän ja osaavaa tukea tieteelliseen viestintään.

Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen -opintojaksolla (4 op) saat varmuutta sekä tukea ja ohjausta akateemiseen kirjoittamiseen tai tieteellisissä ryhmissä toimimiseen. Tieteellisen viestinnän harjoittamisen rinnalla havainnoit ja tutkit kasvatusalan konteksteissa esiintyviä vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöitä. 

Opintojakson opetusmuodot ovat mukavan vaihtelevia eli opintojakso sisältää mm. keskustelevaa luennointia, pari- ja ryhmätöitä sekä kokemuksellisia ja toiminnallisia työtapoja. Lisäksi kurssilla tehdään ohjatusti kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä. 

Jos kaipaat yhdessä tekemistä ja kasvokkain kohtaamista sekä ohjausta akateemiseen kirjoittamiseen, niin tämä kurssi on juuri sinulle.

Voit yhdistää tämän opintojakson kasvatustieteiden perusopintojen Oppiminen ja ohjaus -opintojaksoon (KTKP010). Jakso sopii kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan väylähakuun kasvatusalan opiskelijoiden pakollisena äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän suorituksena.