Vahvista osaamistasi kasvatustieteen opintoryhmässä – Kokkolan kaupunki tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöään

Kokkolan yliopistokeskuksen syksyssä starttaa suuren kysynnän vuoksi toinen yhteisöllinen kasvatustieteen avoimen yliopiston opintoryhmä. Opiskele kasvatustieteen perusopinnot lukuvuoden 2023–24 aikana! Kokkolan kaupunki kannustaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään näissä opinnoissa.

Kasvatustieteen perusopinnot ovat alan akateemisten opintojen lähtökohta. Kokkolan kaupunki on yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa perustamassa kasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintoryhmän Kokkolaan lukuvuodelle 2023–24. Opintoihin kuuluu lähiopetusta Kokkolassa kokoontuvassa ryhmässä. 

Eväitä kasvatusalan asiantuntijuuden kehittämiseen

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustutaan alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksia ja aiempaa osaamista hyödyntäen. Seitsemän opintojakson aikana opiskelijat saavat eväitä ammatillisuutensa ja asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Opintoryhmään ovat tervetulleita kaikki oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneet. Kasvatustieteen perusopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Erityisesti opinnot soveltuvat niille, jotka tavoittelevat varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä tai tähtäävät opetus- ja koulutustehtäviin.

Koulutuksen tuki vahvistaa työmotivaatiota

Kokkolan kaupunki tukee vakituisen varhaiskasvatushenkilöstönsä opiskelua maksamalla opintomaksut 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden osalta sekä myöntämällä heille 10 työpäivää opiskeluun. Muille opinnot maksavat 15 € opintopisteeltä, koko kokonaisuus siis yhteensä 375 €.

”Kaupunki haluaa tukea työntekijöidensä osaamisen kehittämistä, mikä parhaassa tapauksessa lisää työintoa ja motivaatiota. Kasvatustieteen perusopinnot antavat myös mahdollisuuden hakea esimerkiksi kasvatustieteen kandidaatin koulutusohjelmaan. Samalla koulutus parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja auttaa meitä vastaamaan tuleviin henkilöstörakennetta koskeviin lakimuutoksiin”, sanoo Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori Milka Junttila.

Varhaiskasvatus- ja opetusalan osaajista on suuri pula. Lukuvuonna 2022-23 toiminut vastaava kasvatustieteen perusopintojen ryhmä Kokkolassa on ollut pidetty ja kysytty, ja sen on koettu tarjoavan vastauksia alan osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Opiskelijoiden palautteissa todettiin mm. seuraavasti: 

”Sain paljon uutta tietoa mahdolliseen tulevaisuuden työhöni sekä nykyhetken työhöni. Osaan soveltaa opittua tietoa paremmin myös arkielämässäni.”

”Opinnot tukivat työtäni, kaikkien olisi hyvä päivittää ja kehittää osaamistaan.”

Monipuolisia opiskelutapoja ja henkilökohtaista ohjausta

Perusopinnot suoritetaan yhteisöllisessä ryhmässä lukuvuoden aikana, ja ne sopivat työn ohessa opiskeltaviksi. Opintoihin sisältyy 10 lähiopetuspäivää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Suoritustapoina ovat ryhmäsuoritukset lähipäivien aikana, oppimistehtävät, verkkokurssi ja verkkotentti.

”Suosittelen lämpimästi ryhmään osallistumista, suosituksen antavat myös 25 lukuvuonna 2022-23 opiskellutta kasvatustieteen perusopintojen opiskelijaa! Aikataulutetut opinnot lähipäivien kera, kannustava pienryhmä ja tsemppaava ryhmänohjaaja, erilaiset suoritustavat ja niistä varsinkin ryhmäsuoritukset tukevat opintojen valmistumista kokemuksemme mukaan. Henkilökohtaisen palautteen avulla kehityt opiskelijana! Yhteisöllinen oppimismatka on kokemisen arvoinen — tervetuloa”, sanoo ryhmänohjaaja, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettaja Sari Paajanen.

Opintoryhmän toimintaan ja tukeen liittyen palaute on ollut hyvin positiivista, muun muassa seuraavaa: 

”Ryhmän läsnäolo konkreettisesti sekä pysyvä pienryhmä auttoi opiskeluissa. Läsnäolopäivien aiheet olivat selkeät ja kokonaisuudet loogiset. Luennot kurssin perehdytyksessä olivat hyviä ja avasivat asioita eri lailla kuin pelkästään itse opiskelemalla.”

”Oppimaan auttoi opettajien luoma kannustava ilmapiiri ja se, että oma pienryhmäni oli niin hyvin toimiva ja kemiat kohtasivat.”

Lisätietoja opinnoista

  • Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi, +358 40 805 3112
  • Yliopistonopettaja Sari Paajanen, sari.t.paajanen@jyu.fi, +358 40 805 4425
  • Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori, Milka Junttila, milka.junttila@kokkola.fi, +358 40 806 5648