Kasvatustieteen opintoryhmä Päijät-Hämeessä: Ilmoittaudu opintoihin!

Haaveiletko pätevyydestä tai urasta kasvatusalalla? Päijät-Hämeen alueella voit opiskella kasvatustieteen perusopinnot JYU avoimen yliopiston yhteisöllisessä opintoryhmässä. Alueen kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö saa koulutusmahdollisuudesta tietoa esihenkilöltään. Ryhmä on avoin kaikille, ja sen ohjaus on verkkovälitteistä.

Kiinnostavatko kasvatusalan yliopisto-opinnot? Tarvitsetko varmuutta ja vahvistusta ohjaus- tai kasvatusalan tehtävissä toimimiseen? Päijät-Hämeen alueellisessa opiskeluryhmässä  saat opiskeluun hyvän ohjauksen ja ryhmän tuen. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Ryhmän toiminta alkaa elokuussa 2023.

Esimerkiksi reitti kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta alkaa kasvatustieteen perusopinnoista. Avoimissa yliopisto-opinnoissa pystyt opiskelemaan tutkintoon kuuluvia opintoja jo varsin pitkälle. Tarjolla on avoimiin yliopisto-opintoihin perustuvia reittejä kasvatustieteellisiin tutkinto-opintoihin.

”Vuoden 2030 jälkeen vähintään kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulee olla korkeakoulututkinto. Tarjoamalla jo alalla oleville lastenhoitajille mahdollisuutta kasvatustieteen perusopintoihin haluamme kannustaa heitä opintoihin kohti varhaiskasvatuksen kandidaatin tai maisterin tutkintoa”, sanoo verkostokoordinaattori Kati Vähäkuopus. Hän toimii Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisen tehtävissä sivistyksen palvelualueella.

Tavoitteena kasvatusalan yliopistotutkinto? Aloita perusopinnoista!

Kasvatustieteen perusopinnot sopivat kaikille kasvatus-, koulutus- ja ohjausalan tehtävissä toimiville tai niihin suuntautuville. Avoimen yliopiston opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia tutkinnon osia. 

”Avoimessa yliopistossa voit opiskella työn ohella, etäyhteyksin. Opintoryhmästä saat muiden opiskelijoiden yhteisön ja kokeneen ryhmänohjaajan opintojesi tueksi. Nämä opinnot ovat olennainen perusta, mikäli tavoittelet kasvatusalan korkeakoulututkintoa. Ne kuuluvat esimerkiksi kasvatusalan avoimen väylien opintoihin”, sanoo koulutuspäällikkö Mirva Huovinen JYU avoimesta yliopistosta. Hän vastaa avoimen yliopiston kasvatustieteellisistä aineista. 

Lisätietoja: