Katso videolta: Vuorovaikutus verkossa on yhteinen vastuu

Kuinka verkko-opinnoissa voi luoda myönteistä vuorovaikutusta? Mihin kaikkeen se vaikuttaa? Yliopistonopettajat Leena Valkonen, Sanna Uotinen ja Heli Tyrväinen juttelivat verkkovuorovaikutuksesta Tutkijoiden yössä.

He ovat tutkineet vuorovaikutuksellista verkko-opetusta ja hyödyntävät tutkimuksestaan saatuja oppeja opetuksessa JYU avoimessa yliopistossa. Katso video, jolla Leena Valkonen, Sanna Uotinen ja Heli Tyrväinen keskustelevat vuorovaikutuksesta verkossa.

Onko verkossa vuorovaikutusta? Oppimisessa ja opiskelussa vuorovaikutuksella on merkittävä rooli – ja sitä tapahtuu monin eri tavoin myös verkossa. Verkossa voi opiskella monin eri tavoin, erilaisia alustoja ja teknologioita hyödyntäen. Hyvä vuorovaikutus edellyttää suunnitelmallisuutta. Vuorovaikutuksella voi olla erilaisia tarkoituksia, muun muassa opintosisältöjen oppiminen, sosiaalisuus tai tuki ja kannustaminen.

Miten verkossa ollaan läsnä? Vuorovaikutteisessa verkko-opiskelussa olennaista on, että opiskelija kokee opiskelevansa yhdessä muiden kanssa. Läsnäolo ei ole yksin opettajan ääntä ja kuvaa, vaan esimerkiksi ryhmässä toimimista ja keskustelua. Opettajalla on tärkeä rooli läsnäolossa, mutta vastuu siitä on jokaisella osallistujalla. 

Mitä hyötyjä verkko-opiskelu on tuonut? Verkko-opetuksella on omat vahvuutensa, vaikka se poikkeaa lähiopetuksesta. Opiskelun mahdollisuudet verkon välityksellä ovat tuoneet tasavertaisuutta ja saavutettavuutta, ja myös hyötyjä asioiden pohtimiseen. 

Vinkki: Hiljaisuus ei ole kuulumattomuuden tai kiinnostuksen puutteen merkki, mutta vasta reagointi, vastaaminen ja kiinnostuksen osoittaminen antavat verkossa viestin siitä muille. Kannustamme osallistumaan!