Kemiaa kaikille! Opiskele Elinympäristön kemia ja Biologinen kemia -kurssit kesällä

Kemiaa on kaikkialla: sinussa, minussa ja siellä missä me olemme! Kahdelle kesän kursseistamme voit ilmoittautua ilman aiempia kemian opintoja. Ja kun kemia kiinnostaa syvemmin, voit opiskella alan perusopinnot JYU avoimessa verkon välityksellä, osin itsenäisesti opiskeltavina verkkokursseina, osin reaaliaikaisessa lähiopetuksessa.

Millaista kemiaa kohtaat arjessasi? Mitä on vihreä kemia? Miten ja mistä aineet rakentuvat? Kesän aikana opiskeltaville Biologinen kemia ja Elinympäristön kemia -kursseille voit ilmoittautua ilman aiempia kemian opintoja.

Voit opiskella ne yksittäisinä kursseina tai osana kemian perusopintoja. Ilmoittautuminen tapahtuu kurssikohtaisesti viimeistään 1.7.2022:

Kemian kursseja kaikille - myös tutkintotavoitteisesti

Avoimen yliopiston kemian kurssit ja peruspinnot sopivat esimerkiksi terveysalalla toimiville, opettajille ja kemian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Niistä on hyötyä muun muassa tähdätessä lääketieteen, biologian tai ravitsemuksen aloille. 

Jos tähtäät kemian tutkinto-opiskeljaksi Jyväskylän yliopistoon avoimen väylältä, nämä opinnot kuuluvat sinun opintosuunnitelmaasi. Muistathan, että avoimen väylä kemian opintoihin Jyväskylän yliopistoon tarjoaa tutkinto-opiskelupaikan 15:lle väylän kriteerit täyttävälle hakijalle.