Kemiaa kaikille! Opiskele Elinympäristön kemia ja Biologinen kemia -kurssit kesällä

Kemiaa on kaikkialla ympärillämme! Voit ilmoittautua kahdelle kemian kesäkurssillemme ilman aikaisempia kemian opintoja. Jos kemia kiinnostaa syvemmin, voit opiskella alan perusopinnot JYU avoimessa verkon välityksellä, osin itsenäisesti opiskeltavina verkkokursseina, osin reaaliaikaisessa lähiopetuksessa.

Millaista kemiaa kohtaat arjessasi? Entä mitä tarkoitetaan vihreällä kemialla? Miten aineet rakentuvat ja mistä ne koostuvat? Kesän aikana opiskeltaville Biologinen kemia ja Elinympäristön kemia -kursseille voit ilmoittautua ilman aiempia kemian opintoja. Kursseilla tutustut kemian ilmiöihin ja opit uutta!

Kurssit voi opiskella yksittäisinä kursseina tai osana kemian perusopintoja. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.6.2023. 

Kemian kursseja kaikille - myös tutkintotavoitteisesti

Avoimen yliopiston kemian kurssit ja perusopinnot sopivat esimerkiksi terveysalalla toimiville, opettajille ja kemian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Niistä on hyötyä muun muassa tähdätessä lääketieteen, biologian tai ravitsemuksen aloille. 

Jos tähtäät kemian tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon avoimen väylältä, nämä opinnot kuuluvat sinun opintosuunnitelmaasi. Avoimen väylä kemian opintoihin Jyväskylän yliopistoon tarjoaa tutkinto-opiskelupaikan 15:lle väylän kriteerit täyttävälle hakijalle.