Keski-Suomessa kehitetään osaamista avoimen yliopiston opinnoissa myös paikallisesti

Yhteistyö Keski-Suomen seutukuntakaupunkien ja avoimen yliopiston välillä tuo opiskelun mahdollisuudet lähelle matalalla kynnyksellä. Opiskelu tarjoaa alueelle uutta osaamista ja alueen asukkaille keinoja kehittää osaamistaan. Opintoja on paraikaa käynnissä Keuruulla, Jämsässä, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Äänekoskella.

Avoin yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä Keski-Suomen seutukuntakaupunkien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja sen joustavien mahdollisuuksien tarjoaminen Keski-Suomen alueen ihmisille.

Vuoden 2021 alussa Keski-Suomen seutukuntakaupungeissa käynnistyi neljä eri oppiaineen paikallista ryhmää: Keuruulla kasvatustieteen perusopinnoissa, Jämsässä erityispedagogiikan perusopinnoissa, Pihtiputaalla liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa ja Viitasaarella sosiaalityön perusopinnoissa. Perusopintokokonaisuuksiin tähtäävissä ryhmissä opiskelee useita kymmeniä opiskelijoita, eniten sosiaalityön perusopintojen parissa (17 opiskelijaa).

Lisäksi Äänekoskella tarjotaan lukio-opiskelijoille opintoja avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Paikallisessa yhteistyössä toteutetaan kaksi opintojaksoa, Kehityspsykologia sekä Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin. 

Alueilla tarjottavat opinnot valitaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa osaamistarpeita kartoittaen. Opintojen suorittamiseen tarjotaan ohjausta, mutta se on rytmitettävissä omaan arkeen sopivaksi. Avoimen yliopiston opinnot eivät ole päätoimisia opintoja.

Paikallisen ryhmän ohjauksella ja yhteistyöllä on merkitystä

Osaamisen kehittäminen eri aloilla kehittää niin työelämää, palveluita kuin työntekijöitä. Avoin yliopisto tarjoaa siihen keinoja uran eri vaiheissa. Monelle uuden opiskelu on vastaamista osaamisvaatimusten muuttumiseen tai tähtäämistä tietylle alalle tai tehtäviin. Opiskelijoiden kautta tutkittu tieto siirtyy työpaikoille ja kehittää toimintaa.

Vaikka avoimen yliopiston opinnot ovat saavutettavia ja verkon välityksellä suoritettavia oikeastaan mistä tahansa, on paikallinen yhteistyö tuonut opiskeluun lisää opettajan ja vertaisten tukea sekä madaltanut kynnystä tarttua opintoihin. Paikallisessa ryhmässä myös verkostoituminen ja yhteistyö on koettu hyödylliseksi vaativien yliopisto-opintojen suorittamisessa, joka vaatii runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Korona-aikana paikallinen ohjaus on vaihtunut verkon välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen. Silti paikallisesti perustettavilla opintokokonaisuuden suorittamiseen tähtäävillä opintoryhmillä ja niille tarjottavalla ohjauksella on merkitystä.  Äänekoskella yhteistyössä lukion kanssa toteutettavissa opintojaksoissa lukion opettajat ovat erinomainen paikallinen tuki opintojen suorittamisessa yliopisto-opetuksen ohella.