Keski-Suomessa osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovat kaikkialla

Avoimen yliopiston yhteistyö Keski-Suomen kuntien ja koulutustoimijoiden kanssa on aktiivista ja tiivistä. Avoin on mahdollisuus kaikille. Sen me yhteistyöllämme ja toiminnallamme haluamme osoittaa. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja mahdollistaa? Kysyimme tätä kuntien edustajilta.

”Avoimet korkeakouluopinnot ovat tärkeitä paikallisen osaamistason nostamisessa niin yritysten, yksittäisten henkilöiden kuin kaupunginkin kannalta. Avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat polun laajempiin opintokokonaisuuksiin. Opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kasvukeskusten ulkopuolella toteuttaa yhdenvertaisuutta ja on yksi edellytys maallemuutolle ja maaseudulla asumiseen”, Viitasaaren Osaamiskeskus Lennättimen projektipäällikkö Christina Drake kertoo.

Avoin yliopisto mahdollistaa osaamisen hankkimisen ja täydentämisen myös työn ohella. Väylä on yksi reitti tutkintokoulutukseen, ja moni opiskelee harrastuksenaan. Jo toisen asteen aikana voi maksutta tutustua korkeakoulussa opiskeluun eri alojen kursseilla.

”Avoimilla korkeakouluopinnoilla on Äänekosken alueella oleellinen merkitys. Tämä on oiva keino mahdollistaa ihmisille korkea-asteen opiskelut ilman matkustamista maakuntakeskukseen. Varsinkin kun etäopiskelumahdollisuudet ovat huimasti parantuneet viime aikoina”, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

”Yliopisto-opinnoilla on merkittävä vaikutus alueen osaamistasoon ja kehitykseen. Avoimen yliopiston opinnot ovat Pihtiputaan kaltaiselle paikkakunnalle hyvä mahdollisuus osaamistason kasvattamiseen ja uuden tiedon hyödyntämiseen”, Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen sanoo.

Opinnot ja hubit yhdistävät paikallisesti

Mitä käytännössä tarkoittaa, että avoimet opinnot ovat lähellä Keski-Suomen kunnissa? Avoin yliopisto tarjoaa tiettyjä alueen tarpeisiin vastaavia opintoja paikallisille ryhmille. Lähiopetuksesta on hyviä kokemuksia etenkin pitkäjänteisten opintojen suorittamisessa. Eri alojen teemailloissa kohtaavat alueen paikalliset toimijat, koulutusaloista kiinnostuneet ja oppilaitosten edustajat.

Nyt etäyhteyksien aikana ryhmät ovat kohdanneet verkon välityksellä ja pienemmissä ryhmissä paikallisesti. Etäyhteyksien hyödyntäminen mahdollistaa tarjonnan monipuolisuutta ja matkustamisen vähentymistä.

Keski-Suomen kunnat ovat edistäneet avointen korkeakouluopintojen suorittamista tarjoamalla yhteisöllisiä työskentely- ja opiskelutiloja, paikalliset/paikallisia hubeja, kuten Pihtipuhtaan Hubteekki, Viitasaaren Lennätin ja Jämsä Tehdas.

Kokemukset hubeista ovat olleet hyviä, ja niiden hyödyntämistä osaamisen kehittämisen paikkoina halutaan lisätä.

Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen kiittelee viimeaikaista kehittämistä, joka on madaltanut alueen asukkaiden ja yritysten kynnystä hyödyntää avoimen yliopiston mahdollisuuksia:

”Hubissa on mahdollisuus etätyön ja -opintojen tekemiseen. Tila on otettu hienosti käyttöön kuntalaisten keskuudessa. Etätyön tekijöitä ja opiskelijoita on saatu tiloihin odotuksia paremmin siitä huolimatta, että koronatilanne on luonut haasteensa yhteistilan käytölle. Hubteekissa on tehty esimerkiksi avoimen yliopiston liiketoimintaosaamisen opintoja”.

Ensin on osaamistarve, sitten mahdollisuus oppia

Alueiden ja koulutustoimijoiden yhteistyö on erityisesti osaamistarpeisiin vastaamista. Jotta voimme vastata tarpeeseen sopivilla opinnoilla, tarvitsemme ensin tietoa. Sitä olemme kartuttaneet kyselyillä ja keskusteluilla.

Ratkaisuja osaamistarpeiden täyttämiseksi kehitämme yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. Kartoituskyselyiden vastausmäärät ovat olleet ilahduttavia, mikä viestii myös kiinnostuksesta opiskelua kohtaan.

”Vuoden 2020 merkittävimmät toimenpiteet olivat muuntokoulutus lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -koulutuksen sekä erityispedagogiikan opintojen käynnistäminen. Molemmat osaamistarpeet nousivat esiin yrityskyselyssä. Työnantajat ovat olleet mukana opintojen suunnittelussa. Opiskelijoiden tukena on yrityksistä mentorit”, Jämsän matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén kuvailee.

Hankkeissa tehdään tärkeää työtä ja saadaan tietoa alueiden osaamisen edistämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi:

  • Hubittaako? vastaa alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin ja rakentaa yhteisöllisten työtilojen verkostoa,
  • Osaava Jämsä -hanke edistää osaavan työvoiman saatavuutta erilaisin ratkaisuin ja
  • paraikaa rakennetaan OsaajaKS-palveluketjua työn ja osaamisen kohtaamisen kehittämiseksi Keski-Suomen työllisyyden kokeilukunnissa.
  • Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella toimii myös eri toimijat kokoava korkeakoulutuksen kehittämisryhmä. Myös Pihtiputaalla ja Viitasaarella kanssa tehdään tiivistä kehittämisyhteistyötä koulutustoimijoiden kanssa.

Osaamisen kehittämistä yhdessä

”Alueellinen avoimen yliopiston koulutustarjonta on innostanut seudun asukkaita opiskelemaan omaksi iloksi, täydentämään osaamista nykyisessä työssä tai jopa alanvaihdokseen asti. Keuruulla toteutuneet koulutukset ovat liittyneet konkreettisiin, alueella tunnistettuihin työelämän tarpeisiin. Opiskelijapalautteen mukaan kaikki paikalliset opintoryhmät ovat olleet onnistuneita”, Keuruun sivistysjohtaja Marika Savukoski kertoo.

Jämsän matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrénin mukaan avointen korkeakouluopintojen tarjonta on ollut hieno mahdollisuus viime vuosien aikana Jämsässä ja sen kehittämistyötä jatketaan edelleen osaavan ja aktiivisen työryhmässä eri kohderyhmien kanssa keskustellen.

”Avointen korkeakouluopintojen opiskelu on voinut olla työelämälähtöistä oppimista, täydennyskoulutusta tai väylä korkeakoulututkintoon. Joustavuus ja opintojen räätälöinti on antanut mahdollisuuksia yhä enemmän opiskella myös työn ohessa ja tuoda vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintojen pariin”, Haggrén sanoo.

Sopivien opintojen ja osaamiskokonaisuuksien kehittämistyö on jatkuvaa osaamistarpeiden muuttuessa. Avoin yliopisto julkaisee lähiaikoina Keski-Suomen alueelle suunnattujen avointen yliopisto-opintojen tarjonnan, jonka kurssit alkavat syksyllä 2021. Jo nyt opiskellaan opintokokonaisuuksia osaavassa ohjauksessa muun muassa Pihtiputaalla, Viitasaarella, Jämsässä ja Keuruulla.

Tukea avoimiin korkeakouluopintoihin Keski-Suomessa

Christina Drake, Lennätin Viitasaari

Christina Drake
projektipäällikkö
Osaamiskeskus Lennätin Viitasaari

 

 

 Ari Kinnunen, PihtipudasAri Kinnunen
kunnanjohtaja
Pihtipudas