Kevään kieli- ja viestintäkurssit: Ilmoittaudu nyt

Kuuluuko suunnitelmaasi kieli- tai viestintäopintoja vielä tänä keväänä? Nyt on aika ilmoittautua! Englannin kielen ja puheviestinnän kursseille ilmoittaudutaan jo maaliskuun alussa, kielenhuollon ja tutkimusviestinnän kursseille ehtii mukaan vielä huhti-toukokuussa.
  • Academic Reading -kurssi keskittyy akateemisten tekstien lukemiseen ja tuottamiseen sekä tiedonhankintaan englannin kielellä. Kurssilla harjoitellaan myös vuorovaikutusta englannin kielellä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa. Academic Reading -kurssiin kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta sekä lähiopetusta Jyväskylässä. Sen hinta on 45 euroa. Kurssin ilmoittautuminen päättyy 20.3. Ilmoittaudu tästä linkistä.  

Myös puheviestinnän kevään viimeisen kurssin ilmoittautuminen päättyy maaliskuun puolivälissä: 

  • Puheviestinnän perusteet -kurssilta saat osaamista toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa akateemisessa ympäristössä. Opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi viestijänä sekä analysoimaan vuorovaikutusta ryhmissä. Puheviestinnän perusteet -kurssiin kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta sekä lähiopetusta Jyväskylässä. Kurssin ilmoittautuminen päättyy 14.3. Sen hinta on 45 euroa. Ilmoittaudu tästä linkistä.

Loppukevään aikana tarjolla on lisäksi kolme kirjoitusviestinnän verkkokurssia: