Kiitos, Koppa! Oppimateriaali Koppa vaihtuu Moodleen

Mikäli opiskelet kesään 2020 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti ja käytät Oppimateriaali Koppaa, palautathan oppimistehtäväsi sinne viimeistään 31.7.2021 tai oman suoritusaikasi puitteissa. Siitä eteenpäin käytössämme on oppimisympäristö Moodle.

Oppimateriaali Kopan käyttö loppuu JYU avoimessa yliopistossa samaan aikaan kuin aiempien opetussuunnitelmien mukaisten opintojen suorittamisen mahdollisuus, eli 31.7.2021. Tämän jälkeen käytössä on oppimisympäristö Moodle, jota valtaosa avoimen opiskelijoista jo käyttääkin opinnoissaan.

Kopassa ovat vielä tiettyjen kesään 2020 saakka käytössä olleiden opetussuunnitelmien mukaisten opintojen opiskeluohjeet, -materiaalit ja tehtävänannot. Mikäli opiskelet näiden aiempien opetussuunnitelmien mukaisesti ja käytät Koppaa, palautathan tehtävänantojen mukaiset tehtävät Koppaan heinäkuun aikana, suoritusoikeusaikasi puitteissa.

Jatkossa kaikki JYU avoimen opintojaksot ja niitä koskevat tiedot löytyvät siis Moodlesta. Nähdään siellä!