Uutta avoimen yliopiston tarjonnassa: Kriisiviestintä ja maineen rakentaminen kestävästi

Corporate Reputation and Crisis Communication -kurssi tarjoilee tietoa ja työkaluja maineen rakentamisen ja kriisiviestinnän alueilta. Ilmoittaudu mukaan uudelle viestinnän johtamisen kurssille ja aloita opiskelu vaikka heti verkon välityksellä.

Miten organisaation maine muodostuu? Mitä kriisi tarkoittaa maineen näkökulmasta? Miten strateginen kehittäminen ja maine liittyvät toisiinsa? Tule Corporate Reputation and Crisis Communication -kurssille (6 op), niin tiedät. 

Kuuden opintopisteen viestinnän johtamisen opintojakso on nyt uutena avoimen yliopiston tarjonnassa. Sen voi opiskella verkon välityksellä ja suorittaa tenttimällä JYU avoimen yleisenä tenttipäivänä Helsingissä tai Jyväskylässä. Huomaa esitietovaatimukset.

Kurssi toteutetaan kahdella kielellä: sen luennot ovat suomenkieliset ja kirjallisuus englannin kielistä. Sen pohjatietovaatimuksena ovat liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaava osaaminen (ks. Esitiedot kurssin kuvaussivulla)

Viestintä on osa organisaation johtamista

Laura Asunta

”Viestinnän johtamisen keskeinen tavoite ei ole imagon kiillottaminen tai maineen rakentaminen sinänsä. Keskeinen tavoite on organisaation strateginen kehittäminen”, toteaa opintojaksolla luennoiva yliopistonopettaja FT Laura Asunta.

Hän korostaa, että viestintä on osa organisaatiota ja osa sen johtamista. Sen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu, että organisaation jäsenet voivat hyvin ja organisaatio ensinnäkin toimii ja toisekseen toimii eettisesti kestävällä pohjalla. Kurssilla käsiteltävät teemat tarjoavat tähän työkaluja ja ymmärrystä. 

Toisena luennoitsijana opintojaksolla on Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori ja yritysvalmentaja FT Outi Ihanainen-Rokio. Tällä kurssilla Outin luennot käsittelevät organisaatioidentiteettiä ja -kulttuuria, imagon ja maineen muodostumista, niiden mittaamista sekä yleisöjen kuuntelemisen merkitystä organisaatioviestinnässä.