Kuinka perheissä voidaan? Miten perheiden hyvinvointia voi edistää?

Perheissä tarvitaan tukea. Siitä viestii muun muassa tuore tutkimustieto. Perheen voimavarat ja tuki -kurssilla tarkastellaan vanhemmuuden uupumusta niin perheen kuormitustekijöiden kuin voimavarojenkin näkökulmista. Tämän kaikille avoimen opintojakson verkkokurssitoteutuksen ilmoittautuminen on käynnissä 14.1. saakka.

Jyväskylän yliopistossa perheitä ja perheiden hyvinvointia tutkitaan monista eri näkökulmista. Avoimessa yliopistossa voit perehtyä aiheeseen muun muassa Perheiden voimavarat ja tuki -verkkokurssilla. Viime aikojen tutkimustulokset viestivät haasteista, joiden ratkaisemiseen tarvitaan niin tietoa, tahtoa kuin toimintaa.

Erityislasten vanhemmat kokevat uupumusta

Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin erityislasten vanhempien uupumisen olevan muita vanhempia suurempaa ja ilmenevän useammin uupumusasteisena väsymyksenä, jossa normaali lepääminen ei riitä palautumiseksi.

”Tärkeää olisi kiinnittää huomiota vanhemman mahdollisuuteen palautua ja levätä, koska tiedetään, että vanhempien jaksamisella on suuri merkitys myös lasten hyvinvointiin”, toteaa dosentti Matilda Sorkkila JYU:n tutkimusuutisessa. Tästä tutkimuksesta voit lukea lisää Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -hankkeen sivuilta.

Isien hyvinvoinnilla on väliä - ja sitä voidaan tukea

Uupuneet isät kaipaavat yhteiskunnalta nykyistä enemmän tukea arjessaan, todetaan Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksessa. Mahdollisuuksia uupumuksen vähentämiseen on tunnistettu muun muassa työn ja perheen yhdistämisen keinoissa, perhearjen käytännön tuessa, taloudellisessa tuessa ja parisuhteen hyvinvoinnin tukemisessa. Isien hyvinvoinnilla on merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvointiin.

”Vanhemmuuden uupumustutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet äiteihin. Tasa-arvoista perhe- ja työelämää edistettäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös isien hyvinvointiin ja jaksamiseen kotona”, professori Kaisa Aunola sanoo JYU:n tutkimusuutisessa.

Millaisia odotuksia vanhemmuuteen liittyy?

Yhteiskunnan nähdään asettavan vanhemmuudelle epärealistisia ihanteita. Jyväskylän yliopiston Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimushankkeessa tutkittiin suomalaisvanhempien käsityksiä ihannevanhemmuudesta.

”Tulokset antavat lisätietoa siitä, mitä nämä ulkoapäin tulevat odotukset vanhempien itsensä kokemina ovat. Suorituskeskeisten arvojen esiintyminen yhteiskunnan vaateina on ilmiö, jota on syytä tutkia jatkossa laajemminkin”, professori Kaisa Aunola ja dosentti Matilda Sorkkila toteavat.

Perheen voimavaroja pohditaan avoimen kurssilla

Monitieteisissä perheopinnoissa tutustut perheeseen eri näkökulmista tutkitun tiedon valossa.

Perheopintoihin kuuluvalla Perheen voimavarat ja tuki -kurssilla tutustut muun muassa vanhemmuuden haasteisiin ja perheiden tuen tarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Kurssilla tarkastellaan vanhemmuuden uupumusta niin perheen kuormitustekijöiden kuin voimavarojenkin näkökulmista. Kurssin valinnaisina teemoina ovat tavallisen erityinen perhe, maahanmuuttajaperhe, päihdeperhe ja ero perheessä.

Verkkokurssi-toteutuksessa pääset keskustelemaan muiden kurssilaisten kanssa verkkotapaamisissa ja saat opiskeluusi opettajan hyvän tuen. Tämä kurssi on myöhemmin opiskeltavissa myös itsenäisin suoritustavoin.

Perheen voimavarat ja tuki -kurssin