18.02.2019

Kuntoutus- ja terveystieteet -kurssi: syvenny kuntoutuksen ja toimintakyvyn teemoihin

Kuntoutus- ja terveystieteet -opintojakso tarjoaa monipuolisen katsauksen kuntoutukseen ja toimintakykyyn. Verkko-opetuksena järjestettävällä jaksolla opit tarkastelemaan aihetta useasta näkökulmasta, tutustut alan käsitteisiin ja nivot oppimaasi käytäntöön oppimistehtävän avulla. Ennakkotietovaatimuksia ei ole, kiinnostus ihmisen kuntoutusta ja toimintakykyä kohtaan riittää.

Terveys ja toimintakyky ovat olennainen osa elämänlaatua. Kuntoutus- ja terveystieteet -opintojaksolla (4 op) tutustut terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen teemoihin ja tutkimukseen. Opit ymmärtämään alan termejä ja erilaisia toimintakyvyn mittareita. Monipuolisten lähteiden avulla saat aiheeseen syvyyttä ja monipuolista näkökulmaa. Jakso kuuluu terveystieteiden aineopintoihin, mutta kevään toteutus on mahdollista suorittaa myös yksittäisenä kurssina.

Kuntoutus- ja terveystieteet -opintojakso järjestetään joustavasti ohjattuna verkko-opiskeluna maalis-toukokuussa. Opintojaksolla suoritat erilaisiin kirjallisiin lähteisiin pohjautuvan ja käytännön esimerkkiin nivoutuvan oppimistehtävän.

Opintojakson opettaja Kirsi Vasalalla on usean vuoden laaja-alainen kokemus kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä perusperiaatteista. Hän on toiminut liikunnan ja terveyden alalla niin tutkimuksen kuin opetuksen parissa vuodesta 2002 lähtien.

Ilmoittaudu kurssille 19.3.2019 mennessä. Terveystieteiden opiskeluista avoimessa yliopistossa voit lukea lisää oppiaineen omilta sivuilta.

Haluatko vahvistaa tietopohjaasi jo ennen kurssin alkua?

Saat opinnoista eniten irti silloin, kun kuntoutuksen käsitteet ovat sinulle jo jonkin verran tuttuja. Sinulla saattaa esimerkiksi olla suoritettuna avoimen yliopiston terveystieteiden opinnoista jaksot Näyttöön perustuva terveydenhuolto tai Toimintakyky ja kuntoutus.

Voit myös tutustua teoksen Kuntoutuminen (2016, toim. Autti-Rämö, et al.) osiin I-IV. Sama teos toimii myöhemmin opintojakson kirjallisuutena.

Kuva: Bruno Nascimento