Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi: tutustumiskurssi toisen asteen opiskelijoille modernin fysiikan ilmiöihin

Toisen asteen opiskelijoille suunniteltu Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi -kurssi antaa vastauksia populaarin fysiikan tiedonnälkään, tukea ylioppilaskirjoituksiin sekä mahdollisuuden tutustua modernin fysiikan yliopisto-opintoihin maksutta.

Moderni fysiikka on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Tästä huolimatta lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on perin vähän klassisen fysiikan sisältöjen painottuessa.

Jyväskylän yliopistossa kehitetty, toisen asteen opiskelijoille suunniteltu Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi -opintojakso (2 op) pyrkii täyttämään tätä aukkoa johdattamalla opiskelijan modernin fysiikan eri osa-alueisiin ja teknologisiin sovelluksiin.

”Kurssilla tarkastellaan kvanttimekaniikan sekä erityisen ja yleisen suhteellisuusteorian peruskäsitteitä yhdistämällä lukion opetussuunnitelmaa ja oppikirjafysiikkaa aikakauslehdistä tuttuun populaariin fysiikkaan. Kurssilla tutkitaan lapsenomaisella kiinnostuksella yleistajuisia fysiikan kysymyksiä, kuten voiko hiukkanen olla kahdessa paikassa yhtä aikaa tai onko kaikkialla universumissa sama nykyhetki”, kertoo kurssin opettaja, professori Pekka Koskinen.

”Kurssin suorittaminen tukee muun muassa fysiikan ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ja antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua fysiikan yliopisto-opintoihin”, Koskinen sanoo.

Maksuton opintojakso tarjolla kesäkuun loppuun

Kurssi kuuluu toisen asteen opiskelijoille suunnattuun opintotarjontaan, ja sen suoritus on hyväksiluettavissa sekä lukio-opintoihin että Jyväskylän yliopiston opintoihin. Kurssi on maksuton kaikille Suomen lukiolaisille, EduFutura Jyväskylän ammattiin opiskeleville sekä heidän opettajilleen.

Kurssi ei painotu matemaattisiin sisältöihin, mutta kurssista hyötyy sitä enemmän mitä parempaan vauhtiin lukion matematiikan ja fysiikan kurssien suorittamisessa on päässyt. Laajuudeltaan kurssi on kaksi opintopistettä, ja se suoritetaan katsomalla videoluentoja ja tekemällä itsenäisesti erilaisia tehtäviä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti verkon välityksellä. Voit aikatauluttaa omaa opiskeluasi, kunhan palautat tehtävät viimeiseen palautuspäivään mennessä. Ilmoittautuminen kurssille on auki 15.5.2021 asti. Lisätietoja suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löydät Korpista.

Lisätietoja: