Laaja-alaisuus kirkastaa lukion opettajan perustehtäviä

JYU avoimen yliopiston uutuuskurssi Opettajan laaja-alainen osaaminen on suunnattu erityisesti lukion opettajille. Kurssi on maksuton ja joustavasti verkossa suoritettava.

Lukion uusi opetussuunnitelma astui voimaan syksyllä 2021. Uusi opetussuunnitelma toi mukanaan moduulit, opintojaksot ja opintopisteet sekä laaja-alaisen osaamisen lukiota läpileikkaavana käsitteenä.

Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa opettajuuden näkökulmasta? Entä miten laaja-alaisuudesta saa elävää käytäntöä lukion arkeen?

Näihin kysymyksiin saat vastauksia Jyväskylän avoimen yliopiston uudella maksuttomalla verkkokurssilla:

Laaja-alaisuus tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja työelämävalmiuksia

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat:

  • hyvinvointiosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Laaja-alainen osaaminen muodostaa lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet, ja tämän myötä sen tulisi myös eheyttää lukiokoulutusta.

Yksi tapa käsittää laaja-alaisuus on, että se tarkoittaa opettajan perustehtävien kirkastamista. Toisaalta se voi vaatia opettajalta myös uusien toimintamallien omaksumista.

"Uudistuksen tavoitteena on ollut kehittää lukion opetusta tavalla, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään entistä paremmin. Tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista", kertoo väitöskirjatutkija Sari Hietamäki. Hän on osa Opettajan laaja-alainen osaaminen -kurssin kehittäjätiimiä.

"Tällä kurssilla keskitytään laaja-alaiseen osaamiseen keskeisenä sisällöllisenä muutoksena lukion opetussuunnitelmassa. Käymme läpi, mitä se merkitsee opettajan työn kannalta konkreettisesti ja toisaalta lukion toimintakulttuurin näkökulmasta", Hietamäki kertoo.

Tervetuloa pohtimaan pedagogisia käytänteitäsi ja ideoimaan uusia tapoja soveltaa laaja-alaisuutta omaan opetukseesi!

Lue lisää