Lapsuuden ymmärtäminen luo pohjaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuudelle – kehitä digitarinalla työyhteisösi osaamista

Miten lapsuus on muuttunut sadan vuoden aikana? Entä miltä lapsuus näyttää nyt? Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan ymmärrystäsi lapsuudesta! Se, miten näemme lapsuuden, on pedagogisen toimintamme perustana. Tarkastele lapsuutta vaikkapa lempikappaleesi, ajankohtaisen uutisen tai maalauksen inspiroimana.

Monitieteisen lapsuustutkimuksen teoreettiset näkökulmat antavat ymmärrystä ja keinoja toteuttaa laadukasta ja lasten osallisuutta mahdollistavaa varhaiskasvatusta.

Monimuotoinen lapsuus -opintojakso kuuluu varhaiskasvatustieteen aineopintoihin, ja se rikastuttaa käsitystäsi lapsuuden historiasta, lapsuuskuvista sekä nykylapsuuden piirteistä. 

Opintojakso ohjaa tarkastelemaan lapsuutta yhteiskunnallisena ilmiönä: ilmiöihin perehdytään yhteisöllisellä, innostavalla ja työelämälähtöisellä soveltavalla otteella, ja opintojakso sopii tarjoamaan uusinta tutkimusperustaista tietoa myös työyhteisöille. 

”Pedagogiikkamme pohjan ja lapsuuden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen on avain laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen”, korostaa kasvatustieteen tohtori Tiina Lämsä. Lämsä vastaa varhaiskasvatustieteen aineopinnoista ja on tutkinut lapsuuskuvia väitöskirjassaan.

Eväitä tiimin työskentelyyn, vanhempainiltoihin ja omaan asiantuntijuuteen

Opintojakso on suunniteltu työelämää silmällä pitäen: soveltava ote näkyy esimerkiksi opiskelijoiden tekemissä digitarinoissa, jota voi hyödyntää jatkossa esimerkiksi koulutusmateriaalina tai vanhempainilloissa. Opintojakson pedagogiset ratkaisut tukevat varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymistä muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia itsereflektioon ja oman oppimisen arviointiin.

”Jakso antaa uusimpaan tutkimustietoon perustuen vinkkejä esimerkiksi siihen, miten jokainen voi omassa työyhteisössään vahvistaa ymmärrystä lasten osallisuuden merkityksestä”, kertoo opintojakson työskentelystä syksyllä 2022 vastaava yliopistonopettaja kasvatustieteen tohtori Minna Maunumäki.

Katso videolta jakson opettajien ajatuksia ja vinkkejä digitarinan innostajaksi

Opiskele joustavasti verkossa käytäntöä ja teoriaa yhdistäen

Meillä opiskelet joustavasti verkossa, kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Monimuotoinen lapsuus -kurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle.

Aineopintoihin kuuluvan opintojakson taustatiedoiksi suositellaan esimerkiksi kasvatustieteen perusopintoja tai työelämässä hankittua alan tuntemusta.

Avoimia yliopisto-opintoja jo suorittaneiden lisäksi jakso sopii siis mainiosti esimerkiksi alaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä jo työelämässä oleville, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan.

”Jakso soveltuu monipuolisesti sellaiselle varhaiskasvatuksen nykyiselle tai tulevalle ammattilaiselle, joka haluaa vahvistaa ymmärrystä lapsuudesta ja saada lisää työkaluja varhaiskasvatuksen monipuoliseen toteuttamiseen”, jakson opettaja Anna Leino tiivistää.

Ilmoittautuminen VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus -opintojaksolle on auki 22.1.23 saakka. Tutustu kurssiin tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan opinto-oppaassamme: