Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot nyt täysin etäopiskellen: Tutkittua tietoa liikunnallisen elämäntavan tukemiseen

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot voit opiskella nyt täysin verkon välityksellä. Näistä opinnoista saat tuoretta tutkittua tietoa, josta on hyötyä käytännön toiminnassa liikkujan polun alkuvaiheen tukemisessa. Opinnot sopivat eri aloilla, esimerkiksi liikunnan, kasvatuksen ja opetuksen parissa, työskenteleville tai ko. tehtäviä tavoitteleville.

”Viimeisimmän tutkimustiedon myötä olemme alkaneet ymmärtää lasten erityislaatuisuuden urheiluvalmennuksessa sekä varhaisten elintapoihin liittyvien valintojen merkitystä lasten kokonaisvaltaisessa terveydessä ja hyvinvoinnissa”, toteaa Eero Haapala, liikuntalääketieteen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistosta.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot on ainutlaatuinen opintokokonaisuus, joka on tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot perustuvat tuoreeseen tutkittuun tietoon eri tieteenaloilta. Niiden tuoma tieto auttaa pitkäjänteisesti tukemaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Liikunta- ja urheilutietoa lasten ja nuorten näkökulmasta

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omassa tahdissaan, ja aikuisten liikunnan lainalaisuudet eivät päde lapsuudessa. Siksi lasten ja nuorten liikuntaa on tutkittava ja opiskeltava juuri heidän näkökulmastaan. Tätä tietoa tarvitaan akuutisti myös käytännön työhön lasten parissa. Olisitko sinä se valmentaja, opettaja, kasvattaja tai ohjaaja, joka vie uutta tietoa käytäntöön?

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnoissa tuodaan näkökulmia liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin. Niissä pohditaan myös erilaisia urheilijaksi kasvamisen malleja.

Opintokokonaisuuden aikana opit esimerkiksi miten kasvu ja kehitys vaikuttavat lasten ja nuorten fysiologiaan sekä suorituskykyyn. Tarkastelet lasten ja nuorten liikkumista muun muassa liikuntapedagogiikan, vuorovaikutuksen ja etiikan näkökulmista.

Opiskele verkon välityksellä sinulle sopivassa rytmissä

Voit aloittaa lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot opinnot ympäri vuoden joustavasti oman aikataulun mukaan. Opinnot on mahdollista opiskella lukuvuonna 2021/2022 kokonaan verkon välityksellä. Pääset siis mukaan mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa.

Liikuntatottumuksista on iloa ja hyötyä läpi elämän. Lapsena opitut tavat ja toimintamallit kantavat pitkälle ja rakentavat terveitä elämäntapoja. Hyvät ja innostavat kokemukset liikunnasta lapsena rakentavat kansanterveyttä sekä elämänmittaisia harrastuksia, onnistumisen elämyksiä ja urheilu-uria. Olet siis tärkeässä roolissa kasvua ja kehitystä tukemassa!

Lue lisää: