Liiketoimintaosaamisen perusopinnot: Mitä, miksi ja kenelle?

Monipuoliset ja käytännönläheiset opinnot johdattavat liiketoiminnan perusasioiden äärelle esimerkiksi johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja viestinnän näkökulmista. Tämän opintokokonaisuuden oppeja voit hyödyntää eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Tervetuloa mukaan! Ei pohjakoulutusvaatimuksia. Aloittaa voit ympäri vuoden.

Mitä kaikkea kuuluu yrittäjyyteen? Kuinka viestinnällä johdetaan ja vaikutetaan? Mitä on hyvä johtaminen? Miltä liiketoiminta näyttää numeroina paperilla? Entä mitä hyvällä markkinoinnilla voi saada aikaan? Liiketoimintaosaamisen perusopinnot on opintokokonaisuus, joka hyödyttää oikeastaan kaikkialla.

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuudessa opitaan tarkastelemaan yritysten ja organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista, tunnistamaan alan ajankohtaisia kysymyksiä sekä arvioimaan liiketoiminnan vastuullisuutta.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa opiskelet seuraavat kurssit:

  • Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
  • Markkinoinnin perusteet (5 op)
  • Laskentatoimen perusteet (5 op)
  • Yrittäjyyden perusteet (5 op)
  • Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
  • Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Opintokokonaisuus sopii henkilölle, joka haluaa ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Vuoden opintojen aikana opiskelija kehittyy liiketoiminnan asiantuntijana, joka ymmärtää aihealueen keskeiset teoriat ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään. Taustaa aiemmista korkeakouluopinnoista ei vaadita, vaan opiskelukäytänteisiin ja viittaustekniikkaan tarjotaan ohjeistusta ja ohjausta.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Opiskelun voi aloittaa ympäri vuoden, ja opiskelu on mahdollista täysin verkon välityksellä. 

Opiskelu avoimessa yliopistossa maksaa 15e/opintopiste. Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus on 28 opintopisteen laajuinen, eli vuoden ajalta opinnot maksavat yhteensä 420 euroa. Jos olet työtön tai lomautettu, tutustu mahdollisuuteen opiskella ilmaiseksi Jyväskylän avoimessa yliopistossa vuoden 2021 loppuun saakka. Tämä edellyttää orientaatiokurssin suorittamisen vuoden 2020 puolella.

Opiskeluryhmä Pihtiputaalle liiketoimintaosaamisen perusopintoihin vuonna 2021

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto suunnittelee opiskelijaryhmän perustamista Pihtiputaalla liiketoimintaosaamisen perusopintoihin vuonna 2021. Opintoryhmä ja sitä ohjaava yliopistonopettaja tuovat opiskeluun hyvän tuen ja vuorovaikutusta opintoteemojen äärellä.