Lukiolainen, tutustu yliopisto-opiskeluun jo toisen asteen aikana

Mietityttääkö alanvalinta tai ylipäätään se, millaista olisi opiskella yliopistossa? Ilmoittaudu Jyväskylän yliopiston tarjoamille orientoiville opintojaksoille, niin saat tutustua sinua kiinnostavan alan opiskeluun jo lukion ohessa.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa tänä vuonna lukiolaisille opintojaksoja eri aloilta, joiden kautta voi tutustua yliopisto-opiskeluun jo lukion opintojen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin on parhaillaan käynnissä.

Orientoivien opintojen opiskelu auttaa oman alan löytämisessä ja kehittää samalla myös yliopistossa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Yliopisto-opintoja osaksi lukion kurssisuorituksia

Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan toisen asteen rinnalla opiskeltaviksi. Kurssit ovat laajuudeltaan pääasiassa kaksi (2) opintopistettä, mikä vastaa työmäärältään yhtä lukiokurssia. Lisäksi kurssisuorituksen voi hyväksilukea sekä lukio-opintoihin että myöhemmin Jyväskylän yliopiston opintoihin. 

Orientoivia opintoja on tarjolla seuraavista teemoista:

  • akateemiset opiskelutaidot
  • kasvatustiede 
  • kauppatieteet
  • kielet
  • liikunta- ja terveystieteet
  • luonnontieteet, tilastotiede, fysiikka, kestävä kehitys
  • yhteiskuntatieteet ja filosofia
  • psykologia

Opinnot ovat maksuttomia kaikille lukioille ja lukiolaisille. Opintotarjontaa koordinoi Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Lukiolainen: jos ajatus yliopisto-opintoihin tutustumisesta lukioaikana houkuttaa, lue lisää orientoivista opinnoista ja valitse sinua kiinnostavat kurssit. Ota sitten yhteys opoosi ja katsokaa yhdessä ennen ilmoittautumista, miten opinnot sopivat lukujärjestykseesi.