09.02.2018

Johdon ja henkilöstön kehittäminen

6 op, verkkokurssi 5.3.–13.4.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
  • vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
  • suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä ja arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia.

Ilmoittaudu verkkokursille viimeistään 21.2.!

Opintojakso on osa henkilöstöjohtamisen perusopintoja ja sen edeltävinä opintoihin edellytetään suoritus opintojaksoista YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) ja  YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op) tai vastaavat sisällöt.