Mikä on sinun vahvuutesi viestijänä?

Monien työtä ovat viime vuosina muuttaneet niin hybridiys, digitaalisuus kuin monikielisyys – miten tämä vaikuttaa vuorovaikutukseen? Ja millaista viestintäosaamista muuttuva työelämä meiltä oikein vaatii? Syvenny aiheeseen joustavalla Virtaa viestintään työelämässä -kurssilla!

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan nykyään työtehtävässä kuin työtehtävässä. Työn luonne on viime vuosina muuttunut voimakkaasti digitalisaation ja teknologian myötä.

Jatkossa työntekoa saattavat hyvinkin muuttaa paitsi tekoäly, myös monikielisyys.

"Nykyään työelämän moninaisuus vaatii osaamista työskennellä niin teknologian välityksellä kuin kasvokkain sekä monikulttuurisissa ja monikielisissä ympäristöissä", kertoo puheviestinnän yliopistonopettaja Jaana Tikkala.

Verkkokurssilta näkökulmia omaan työhön

Tikkala on yksi avoimen yliopiston Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuuden kehittäjistä. Kokonaisuuden aloituskurssi, Virtaa viestintään työelämässä, käynnistyy taas syksyllä.

Virtaa viestintään työelämässä on joustavasti etänä opiskeltava verkkokurssi, joka tarkastelee työyhteisöjen viestintäilmiöitä, kuten erilaisissa tiimeissä toimimista ja rakentavaa palautevuorovaikutusta.

Kurssilla pääsee myös laajentamaan ymmärrystään työelämän moninaisuudesta, joskaan kurssille osallistuminen ei vaadi erityistä kieliosaamista.

Perspektiiviä teemoihin saa esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa sekä tietysti peilaamalla omia kokemuksiaan tutkittuun tietoon.

Tavoitteena kurssilla on se, että opiskelija oivaltaa omia vahvuuksiaan

"Eräänä tavoitteena kurssilla onkin se, että opiskelija oivaltaa omia vahvuuksiaan ja kehittämismahdollisuuksiaan osana työyhteisön vuorovaikutusta", Tikkala sanoo.

Opiskelusta haluttiin tehdä monimuotoista ja innostavaa: kurssin lopuksi ei tehdä perinteistä tenttiä, vaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pelataan pakohuonepeli, jossa päästään ratkomaan yllättäviä viestinnällisiä haasteita.

Tulevana lukuvuonna opintokokonaisuus täydentyy vielä kahdella uutuuskurssilla: elokuussa pääsee ilmoittautumaan Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa -kurssille, ja tammikuussa 2024 puolestaan Vuorovaikutus ja työhyvinvointi -kurssille. Kaikki kurssit voi suorittaa etänä verkon kautta, haluamassaan järjestyksessä.