Millainen on maailman tila? Näkökulmia yhteiskuntatieteistä ja filosofiasta

Pandemia, turvallisuus- ja energiakriisit, ilmastonmuutos ja ihmisen luontosuhde. Ne ovat myös yhteiskuntatieteellisiä ja filosofisia kysymyksiä. Mitäpä, jos tutustuisit maailman tilaan tarkemmin? Ehkä toimisit osana haasteiden ratkaisua? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot tarjoavat avaimia maailman tilan ymmärtämiseen. Aloita vaikkapa laajasta lukuisten näkökulmien Maailman tila -kurssista!

Kuinka hahmottaa yhteiskunnallisia suhteita, informaatiovaikuttamista, energiakriisiä ja epävakaata taloustilannetta kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla? Energiakriisissä ei ole kyse vain energiasta, vaan lukuisista siihen kytkeytyvistä ilmiöistä, toimijoista, teoista sekä tavoitteista historiassa ja nykypäivässä. Niitä on tarpeen tarkastella laaja-alaisesti.

Yhteiskunnallisten ongelmien monitieteinen hahmottaminen, kriittisen asenteen vahvistaminen kansalaistaitona sekä dialogisen yhteistyön mahdollisuudet yhteisten päämäärien saavuttamiseksi herättää myös toivoa murroksessa olevan maailman keskellä:

”Inhimillinen todellisuus ihmisten suhteena toisiinsa, maailmaan ja luontoon rakentuu monikerroksisesti erilaisten kulttuuristen perinteiden, kielten ja arvomaailmojen kohtaamisen kautta. On toisaalta ilmeistä, että tilanteet ajautuvat aika-ajoin kriiseihin erilaisten intressien ja maailmoiden kohdatessa. Haasteet ja kriisit herättävät myös ymmärtämään maailman tilannetta ja nostavat erityisiä asioita huomion kohteeksi. Esimerkiksi ympäristö- ja kriisitietoisuuden lisääntyessä on mahdollista saattaa alulle myös konkreettisia positiivisia kehityssuuntia”, kuvailee yliopistonopettaja FT Kosti Joensuu.

Kriittisen ajattelun ja keskustelun taitoja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot tarjoavat yhteiskunnallisten peruskysymysten lisäksi välineitä hahmottaa monitieteisesti globaalin maailmaan ilmiöitä ja haasteita, kuten ilmastonmuutosta, pandemian vaikutuksia, virtuaalisuuden merkityksen kasvua sekä turvallisuuskriisin moninaisia vaikutuksia yhteiskunnissa.

Yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot tarjoavat myös tärkeitä valmiuksia kriittisen arvioivan ajattelun kehittämiseen; kriittisen ajattelun taidot ovat olennaisen tärkeitä akateemisessa opiskelussa, mutta myös ihmisen arkisessa elämässä oman ajattelun kehittämisessä sekä uutisoinnin ja sosiaalisen median informaatiotulvan ja vaikutuspyrkimysten arvioinnissa.

Aloita tutustumalla Maailman tilaan: Ilmoittaudu, innostu ja ymmärrä yhteiskuntatieteellisiä ja filosofisia näkökulmia. Opintomahdollisuuksia yhteiskuntatieteiden ja filosofian alueella riittää avoimessa yliopistossa aineopintoihin saakka sosiologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon opintosuunnissa. JYU avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti etäyhteyksin, sinulle sopivassa rytmissä.

Tule kehittämään nyky-yhteiskunnassa tarvittavia kriittisiä ajattelu- ja keskustelutaitoja!