Millaista on hyvä tuki lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa?

Pohdituttavatko lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet? Haluaisitko tietää lisää niiden tunnistamisesta, taitojen arvioinnista ja oppimisen tukemisesta eri ikä- ja kehitysvaiheissa?

Luku- ja kirjoitustaito ovat jokaisen oikeuksia ja perusedellytyksiä osallisuuteen yhteiskunnassa. Joskus niiden oppiminen haastaa, ja tuelle on tarvetta. Oppijan tukena voi toimia erilaisista rooleista käsin.

Opintokokonaisuuteen kuuluva Entä jos ei suju? Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet -opintojakso tarjoaa tietoja ja taitoja luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen tukemiseen. Kukin opintokokonaisuuden opintojaksoista on tarjolla kahdesti lukuvuoden aikana. Opinnoista voi poimia opiskeltavaksi myös yksittäisiä opintojaksoja.

Osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintoja

Entä jos ei suju? Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet -opintojakso sisältyy Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -kokonaisuuteen. Näissä opinnoissa kehität ammatillista osaamistasi sekä saat välineitä luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamiseen ja tukemiseen. Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Voit soveltaa tutkittuun tietoon nojaavia hyviä käytänteitä työssäsi. Luku- ja kirjoitustaitojen sekä viestinnän opettamisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle muodostaa koko opintokokonaisuuden perustan.

Opintokokonaisuudesta hyötyvät opetus- ja kasvatustehtävissä toimivien lisäksi muun muassa psykologit, puheterapeutit, kirjasto- ja opetushallintohenkilöstö sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt.