Mitä aivoissa tapahtuu, kun opit uutta? Odotettu uutuuskurssi tuo aivotiedon opetuksen ja oppimisen tueksi

Uusi verkkokurssi JYU avoimessa tuo yhteen oppimisen ja aivotietämyksen. Monitieteinen Aivotietoa oppimisen tueksi (3 op) kertoo, mitä oppivissa aivoissa tapahtuu ja mikä yhteys on oppimisella ja hyvinvoinnilla. Ilmoittautuminen avautuu 15.5.!

JYU avoimeen yliopistoon on avautumassa uusi monitieteinen opintojakso, Aivotietoa oppimisen tueksi.

Kyseessä on neurotieteitä ja kasvatustieteitä yhdistelevä verkkokurssi, joka sopii erityisen hyvin opetusalan ammattilaisille, mutta yhtä hyvin kaikille oppimisen teemoista kiinnostuneille.

Kurssin voi suorittaa joustavasti ja itsenäisesti omalla aikataululla, verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen avautuu maanantaina 15.5., ja opiskelemaan pääsee kesäkuussa.

Oppiminen on aivojen tärkein tehtävä

Oppiminen perustuu mitä suurimmissa määrin aivojen toimintaan. Aivot ovat jokaisen oma, yksilöllinen käyttöliittymä maailmaan, joka rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana mutta säilyttää kykynsä muovautua jatkuvasti, läpi ihmisen eliniän.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa monilla eri tasoilla, niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.

”Oppiminen ei ole erillinen tila, johon aivot laitetaan, vaan aivot oppivat jatkuvasti. Se on aivojen tärkein tehtävä. Kerätä ympäristöstä tietoa, joka on yksilölle merkityksellistä ja auttaa selviämään maailmassa”, kertoo aivotutkija, apulaisprofessori Tiina Parviainen Jyväskylän yliopiston Monitieteisestä aivotutkimuskeskuksesta.

Aivotiedosta tukea opetuksen suunnitteluun

Kesäkuussa avautuva uutuuskurssi kuroo yhteen aivojen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen teemoja huippututkijoiden johdolla.

Millaisiin aivomekanismeihin nojaa onnistunut oppimiskokemus? Entä mitä tapahtuu aivoissa silloin, kun keskittyminen ei suju?

Kurssilla käsitellään erilaisia aivotutkimuksen menetelmiä ja opitaan tulkitsemaan oppimisympäristöjen tapahtumia aivojen toiminnan näkökulmasta. Syvempi ymmärrys aivoista rikastaa opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen asiantuntijoiden työtä.

Tutustu lisää