Miten perhe muuttuu ja miksi? Uskoa yhteiseen tulevaisuuteen

Monitieteinen perhetutkimus tuottaa uutta tietoa perheistä: juuri nyt tutkitaan vaikkapa öitä pikkulapsiperheissä, äitien uupumusta, itsellistä äitiyttä tai perheiden korona-arkea. Sitä tietoa tuomme ulottuvillenne myös avoimen yliopiston perheopinnoissa monien muiden perhettä koskevien teemojen rinnalla.

”Perheopintojen opettajina etsimme jatkuvasti tuoretta tutkimustietoa siitä, mikä perhe on tällä hetkellä, miten perheet ovat muuttumassa ja mikä niitä muuttaa. Viime ajat ovat haastaneet erityisesti perheiden resilienssiä, kykyä kohdata muutosta ja säilyttää usko tulevaisuuteen. Digiperheen olohuoneessa asuu koko maailma. Tuoreet tutkimusnäkökulmat auttavat ymmärtämään ihmisiä perheissään”, toteaa perheopinnoissa opettava yliopistonopettaja, KT Leena Valkonen.

Perheen merkitys on olennainen niin yksilön hyvinvoinnissa kuin yhteiskunnan ja maailman muutoksissa. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa, mutta miten? Esimerkiksi korona muutti perheiden arkea ja vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Ulkoisen maailman muutokset, sota ja pakolaisuus huojuttavat monen perheen turvallisuutta. Perheiden ja niiden ympäristöjen muuttuessa perheopinnot tarjoavat tutkimustietoa perheiden ymmärtämiseen ja tukemiseen.

Perheopinnoista voit ammentaa ymmärrystä ja tuoretta tutkimustietoa perheeseen liittyen. Tälle tiedolle on käyttöä kaikkialla, missä perheitä kohdataan: sosiaali- ja terveysalalta opetukseen ja kasvatukseen.

Perheiden tukea, voimavaroja ja kohtaamista

Kuinka perheitä tuetaan ja niiden voimavaroja vahvistetaan? Entä millaista on hyvä perheen kohtaaminen? Tutustu tarkemmin:

  • Perheen voimavarat ja tuki -opintojakso: Millainen on sinun täydellinen perheesi? Tarvitseeko täydellistä perhettä määritellä? Onko perheen täydellisyyden mittana lopulta perheenjäsenten tyytyväisyyden tunne ja sisäinen tasapaino? Avioerot ovat yleistyneet, millaista eroperheen arki on? Opintojaksolla pääsee tutkimaan myös elämää päihdeperheessä, maahanmuuttajaperheen tai tavallisen erityisen lapsen perhearkea.
  • Perheen kohtaaminen -opintojakso: Lasten hyvinvointi lähtee vanhempien hyvinvoinnista. Minkälaista elämä voi olla perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdehäiriö? Millaisia suojaavia ja riskitekijöitä perheissä on? Miten eri perheenjäsenet olisi hyvä ottaa huomioon tällaisissa tilanteissa? Kuinka voisi tukea ja auttaa perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on päihderiippuvuus tai jokin mielenterveyden häiriö? Vaihtoehtoisesti jaksolla pääsee syventymään sosiaalityön näkökulmasta perheiden kohtaamiseen ja tukemiseen.

Opiskele kun sinulle sopii, myös kesällä

Perheopintojen perus- tai aineopintojen opiskelun voi aloittaa myös kesällä, jolloin voit opiskella yllä mainittujen lisäksi vaikkapa:

Voit opiskella perheopintoja yksittäisinä opintojaksoina tai käydä perus- tai aineopintokokonaisuuden kaikki opintojaksot. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia ja ne ovat tarjolla ympäri vuoden myös tulevana lukuvuonna. Syksyn opintojen aikataulut päivitetään opinto-oppaaseen touko-kesäkuun vaihteessa.