Moninaistuva koulu: Ammatillista osaamista lasten ja nuorten tukemiseen

Moninaistuva koulu -opinnot on suunniteltu tukemaan mm. opetus-, ohjaus- ja koulutusalalla toimivia. Ne toteutetaan JYU avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Keväällä tarjolla on mm. opintojakso kielitietoisesta koulutuksesta.

Poimi sinun ammatillista osaamistasi tukevat opinnot Moninaistuva -koulu opinnoista, jotka tarjotaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Moninaistuva koulu mahdollistaa mm. Kielitietoinen koulutus -opintojakson suorittamisen kevään 2020 aikana (alk. 25.2.). 

Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat vastauksia moninaistuvan kouluyhteisön arkeen sekä muuhun lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Opinnot vahvistavat tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja käytännön taitoja, joita tarvitaan lasten ja nuorten opetuksessa ja tukemisessa. Teemoina ovat muun muassa vanhempien kasvatustyön tukeminen, kielitietoinen koulutus, koulun sosiaalityö, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, kulttuuri- ja uskontolukutaito, kulttuurisensitiivinen ohjaus sekä lapsen ja nuoren yksilöllinen tuki.

Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina.