Opintoja oppilaitosten yhteistyönä: Moninaistuva koulu -opinnot lasten ja nuorten parissa työskentelevien tueksi

Moninaistuva koulu -opinnot tuovat lisäosaamista opettajien ja ohjaustyön tarpeisiin. Opinnot tarjoavat tutkittua tietoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista tulevien oppilaiden ja ohjattavien tukemiseen. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät opinnot yhteistyössä.

Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat vastauksia moninaistuvan kouluyhteisön arkeen sekä muuhun lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Opinnot vahvistavat tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja käytännön taitoja, joita tarvitaan lasten ja nuorten opetuksessa ja tukemisessa. Teemoina ovat muun muassa vanhempien kasvatustyön tukeminen, kielitietoinen koulutus, koulun sosiaalityö, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, kulttuuri- ja uskontolukutaito, kulttuurisensitiivinen ohjaus sekä lapsen ja nuoren yksilöllinen tuki.

Moninaistuva koulu -opinnot koostuvat opintojaksoista, joiden järjestäjinä ovat Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opiskele sinua kiinnostavat kurssit tai käy ne kaikki läpi. Todistus Moninaistuva koulu -opinnoista edellyttää 25 opintopisteen suorittamista.

Moninaistuva koulu -opintojen jaksot ovat:

  • Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta 
  • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen
  • Perhe ja kasvatus
  • Koulun sosiaalityö – sisältää kurssit: Koulun sosiaalityön perusteet ja Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät
  • Kielitietoinen koulutus
  • Kulttuuri ja uskontolukutaito – sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot ja Uskontolukutaito ja uskontodialogi

Lisätietoja opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta saat opintotarjonta-sivultamme. Tätä opintojaksoa koskeviin kysymyksiin vastaavat koulutuspäälliköt Katja Lehtonen ja Satu Vuori.

Moninaistuva koulu -opintojen jaksojen opettajien ajatuksia uutuudesta ja sen sisällöistä:

”Perhe ja kasvatus -opintojaksossa tärkeimmät teemat ovat vanhemmuus ja kasvatus, tieteenaloina kasvatustiede ja erityispedagogiikka. Mitä vanhemmuudesta tiedetään, mitkä ovat vanhemmuuden haasteet ja voimavarat, mihin ja keiltä perheet tarvitsevat tukea ja kenen kanssa vanhemmat tekevät yhteistyötä” – KT Leena Valkonen, Perhe ja kasvatus -jakson opettaja 
Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventyä moninaisuuden eri ilmiöihin. Koulutus kokoaa koulujen eri ammattiryhmät pohtimaan muun muassa uskontolukutaitoon, monikulttuurisuuteen, koulun sosiaalityöhön ja koulukiusaamiseen liittyviä teemoja. – koulutuspäälliköt Sanna Wesanko ja Merja Ylönen, Diak 
”Mitä kielitietoisuus on? Ketä monikielisyys koulussa koskee? Millaisia kieleen ja koulutukseen liittyviä oikeuksia maahanmuuttajilla Suomessa on? Kielitietoinen koulutus -kurssilla syvennytään kielitietoisen koulun ajankohtaisiin teemoihin ja työskentelytapoihin erityisesti monikielisyyden näkökulmasta.” – FT Mari Honko, Kielitietoinen koulutus -jakson opettaja