Miten kohtaat erilaisen ihmisen? Kuinka tuet häntä? Osaamista opetukseen moninaisuuden maailmassa

Erityispedagogiikan opinnoissa opit muun muassa erilaisuudesta ja eettisyydestä sekä oppimisen ja osallisuuden tukemisesta moninaisuuden kirjon maailmassa. Kevään kursseilla voit opiskella esimerkiksi keskustellen Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu -verkkokurssilla tai itsenäisemmin Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssilla. Aineopintotasoisista kursseista Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus -kurssi alkaa toukokuussa.

Kevään erityispedagogiikan opintotarjonnan kursseista saat erinomaiset lähtökohdat erilaisuuden ymmärrykseen sekä opetus-, kasvatus- ja ohjaustyöhön moninaisessa maailmassa. JYU avoimessa opiskelet erityispedagogiikkaa asiantuntevassa opetuksessa. Voit aloittaa opintosi ympäri vuoden ja opiskella sinulle sopivassa rytmissä: aloita perusopintotasoisista kursseista. 

Tunnista syrjintä, tue toimijuutta

Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu -verkkokurssilla (ilmoittautuminen viim. 17.3.) käsitellään muun muassa moninaisuuden aiheita, ennakkoluuloja, asenteita, rasismia, syrjintää, osallisuutta ja myönteistä tunnistamista. Tällä verkkokurssilla saat opiskella opettajan ja ryhmän tiiviillä tuella, muun muassa moninaisuuden kylässä keskustellen erilaisten roolihahmojen kautta.

"Välillä on hyvä pysähtyä miettimään omia arvoja, asenteita ja ennakkoluuloja. Miten kohtaan toisen ihmisen? Myös omassa ympäristössä ja yhteiskunnassa ilmeneviä rakenteellisia ilmiöitä kuten syrjintää ja rasismia on tärkeä oppia tunnistamaan. Opettajana, ohjaajana, kasvattajana tai muu ammattialan edustajana kohtaat moninaisuuden kirjon ja tällöin oman toiminnan eettinen pohdinta ja arviointi on olennaista. Miten omalta osaltasi voit tukea toisen ihmisen osallisuutta ja toimijuutta?", kannustaa kurssin opettaja Liisa Kytölä. 

Yksilöllisyys, jokaisen oikeus

Moninaisuuden teemaa tukee perusopintotasoinen Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssi, jolla tutustu erilaisiin oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteisiin. Kurssilla opit myös tuen tarpeiden arviointia ja tukikeinojen valitsemista yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi. 

Autismin kirjon ja monivammaisuuden ymmärrystä

Aineopintotasoisista erityispedagogiikan kursseista moninaisuuden ymmärrystä voi kartuttaa esimerkiksi Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus -kurssilla. Kesän aikana opiskeltavan kurssin ilmoittautumisaika alkaa toukokuun alussa. 

Tällä kurssilla opit autismikirjoon sekä moni- ja vaikeavammaisuuteen liittyviä oletuksia, taustoja ja nykyisen tilanteen näkökulmia. Saat keinoja opetukseen, kuntoutukseen ja hoivaan sekä vaativan erityisen tuen tarjoamiseen. Tarkastelet näitä teemoja eri ikäisten oppijoiden ja eettisten kysymysten valossa. Kurssia voimme suositella lämpimästi myös muille kuin erityisopettajan tehtäviä tavoitteleville.