Muutos tutkintosäännössä: Jos et pääse opetukseen, peru osallistumisesi

Jyväskylän yliopiston uudessa tutkintosäännössä on opetukseen osallistumista koskeva kohta, joka myös avoimen yliopiston opiskelijoiden on hyvä ottaa huomioon. Käytännössä olennaista on muistaa perua oma ilmoittautuminen opetukseen tai tenttiin, mikäli ei pystykään siihen osallistumaan.

Jos ilmoittaudut opetukseen tai tenttiin, osallistu siihen. Jos tulee esteitä, peru osallistumisesi. Tästä on hyötyä sekä sinulle että opetuksen järjestäjälle.

JYU:n tutkintosäännössä (40 §) todetaan seuraavaa: ”Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen tai tenttiin, johon hän on ilmoittautunut eikä peru ilmoittautumistaan, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty”.

Avoin yliopisto on täsmentänyt kirjausta seuraavasti koskien avoimen yliopiston opiskelijoita: ”Avoimessa yliopistossa rekisteriin merkitään hylätty, jos opiskelija on ilmoittautunut, mutta ei osallistu eikä peru erillistä ilmoittautumistaan lähiopetukseen, verkkokurssille tai tenttiin”. Tämä kirjaus koskee myös etätenttejä. 

Ilmoittautumisen perumisen tulee tapahtua vähintään yksi vuorokausi ennen lähiopetuksen tai verkkokurssin alkamista sekä ennen tenttiä ja etätenttiä. Opiskelija tekee perumisen opintopalveluihin HelpJYU:n kautta. 

Ota huomioon opiskelijakollegat

Taustalla on opetuksen suunnitteluun ja opetuksen paikkojen jakamiseen liittyvä asioita. Ilmoittautuminen opetukseen vaikuttaa avoimessa yliopistossa opetuksen resursointiin. Varaamme opetukseen sen vaatiman henkilöstön ja materiaalin ilmoittautumisten mukaisesti.

Joskus taas ilmoittautuminen, joka jää käyttämättä, vie opetuksen paikan joltakin toiselta opiskelijalta. Perumalla ilmoittautumisen siinä tilanteessa, että opetukseen osallistuminen ei ole mahdollista, mahdollistat kyseisen paikan jollekin toiselle opiskelijalle.

Hylätty-merkinnällä ei ole vaikutusta opiskelijan opinto-oikeusaikaan, ja opintojakson suorittaminen myöhemmin on mahdollista. Jos opinto-oikeus on voimassa, opiskelija voi jatkaa opiskelua normaalisti. Tarkista kuitenkin opetuksen tai tentin järjestämisen ajankohdat ja varmista, että saat opintojakson suoritettua opinto-oikeusaikasi kuluessa.

Kuva: Sarah Shaffer