Nuoret ja koulu: Käytännön ideoita nuorten parissa työskentelyyn

Millainen paikka ja tila koulu on nuorille? Mitä koulutus heille merkitsee? Entä millaista on hyvinvointi ja viihtyvyys koulussa - ja millaisia ne voisivat olla? Nämä ovat kysymyksiä, joita on tutkittu ja joista on olemassa tietoa. Nuoret ja koulu -kurssi kokoaa olennaisen tiedon ja herättää pohtimaan keinoja nuorten ja koulun hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nuoret ja koulu -kurssi avaa ymmärrystä nuorten arjesta ja tarjoaa mm. kasvatus- ja opetusalalla kaivattua tietoa koulun merkityksestä ja koulusta kasvun ympäristönä. Kurssi avaa myös koulun ja nuorisotyön yhteistyön toimintaa ja mahdollisuuksia. 

”Tämän kurssin keskeisiä kysymyksiä ovat: Millainen koulu tukee nuoren kasvua hyvinvoivaksi, osaavaksi ja osalliseksi yhteiskunnan jäseneksi nyt ja tulevaisuudessa? Miten?”, sanoo kurssin opettaja ja kehittäjä Maija Riitaoja. Hänellä on yliopistossa opettamisen lisäksi kokemusta myös koulumaailmassa ja nuorisotyön parissa työskentelystä.

Nuoret ja koulu -kurssi on opiskeltavissa täysin etäyhteyksin. Voit itse vaikuttaa opiskelun aikatauluun. Kurssi sopii erinomaisesti työn ohella opiskeltavaksi ja tukee nuorten parissa tehtävää työtä. 

Lue lisää: