Opettajilta opettajille: Uusien ajatusten iloa

Hyvää Maailman opettajien päivää, opettajat! Päivä on kunnianosoitus opetus- ja kasvatustyön merkitykselle. Avoimen yliopiston henkilöstöstä valtaosa on opettajia: omien alojensa asiantuntijoita, jotka opastavat ja tukevat teitä opinnoissanne. Tässä avoimen terveiset opettajilta opettajille, ja opiskelijoillekin:

”Ehkä tärkein tehtäväni opettajana on mahdollistaa uusien ajatusten ilo. Kokemus uusista ajatuksista on myös pohja dialogille ja toisten ymmärtämiselle.” – Leena Valkonen

”Kiitos opiskelijat! Opettaja saa sytykkeen kiperistä kysymyksistä, ihmettelyistänne, silmien palosta, aukeavista lukoista ja löytyneistä polun päistä. Teidän kauttanne ymmärrän oppimista enemmän.”

Kyllä, myös opettaja on oppimassa ja iloitsee niin opiskelijoiden kuin omasta oppimisestaan!

”Opettamisessa parasta on vuorovaikutus: aina oppii itsekin.” – Anne Mari Rautiainen

Oppia ikä kaikki!

Oppiminen on elämänmittainen polku, jota kasvu, kiinnostus ja erilaiset oppimisen tarpeet ohjaavat. Ja tietenkin opettajat! Osuva ja kannustava, oppijalle ja tilanteeseen sopiva ohjaus vie meitä kaikkia eteenpäin oppimisen polulla.

”Astuessani näihin tuoreisiin opettajan saappaisiin muistelen teitä, itseään epäileviä kannustavia, rajoja repiviä ymmärtäviä, ja oman äänen löytämistä tukevia opettajia. Teidän hellässä mutta varmassa viitoituksessanne olen saanut etsiä tieni päiväkodin porteista tänne aloittavaksi yliopistonopettajaksi saakka. Kaikilta teiltä olen jotain risaiseen reppuuni matkan varrelta kerännyt. Kiitollisena pääsen avaamaan reppuni nyörit ja jakamaan perintöänne taas seuraaville oppijoiden sukupolville”. – Fanni Hollström-Mikkonen

”Oppimisen alkumetreillä, varhaiskasvatuksessa, on suomalainen koulutusjärjestelmä maailman huippua. Vahva pedagoginen osaaminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Varhaiskasvatus rakentaa Suomessa pohjaa jokaisen osaamiselle ja osallisuudelle läpi elämän. Me pyrimme luomaan kestäviä oppimisyhteisöjä, joissa ihmiset kukoistavat ja onnistuvat jatkuvan oppimisen polulla.” – Tiina Lämsä

”Elämässäni on ollut hienoja opettajia niin omalla opintopolulla kuin sen ulkopuolella. Toivottavasti pääsen omalla panoksellani inspiroimaan ja antamaan opiskelijoille yhtä paljon kuin olen saanut omilta opettajiltani.” – Kati Hiltunen

Ilo, oivallus ja oppi!

Opettajat mahdollistavat. He saavat aikaan tunteita, muistijälkiä ja muistojakin.

”Opettajat luovat väylää jatkuvaan oppimiseen ja mahdollisuuden itsensä kehittämiseen.” – Merja Hietalahti

”Oppimisessa tärkeä on muistaa positiiviset tunteet ja positiiviset tunnetilat. Oppimista edistää esimerkiksi turvallisuus, avoimuus, mielenkiinto, ilo, hauskuus ja oivallus. Ilman iloa ei ole oppimista. Opettajan tehtävä on edistää oppimisen iloa!”

”Opettaminen on sitä, että mahdollistaa oppijan oppimisen. Opettaminen lähtee oppijan kunnioittamisesta ja arvostamisesta.” – Minna Nykopp

Hyvää Maailman opettajien päivää! Kiitos työstänne, opettajat!