Kohti aina vain parempaa opiskelijakokemusta avoimessa yliopistossa

Mikä saa opiskelukipinän roihahtamaan? Miten opiskelun aloittamisesta tehdään mahdollisimman sujuvaa? Miten ja missä kanavissa opiskelun tueksi on tarpeen tarjota ohjausta? Muun muassa näiden kysymysten äärelle pysähdyttiin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijakokemuksen kehittämistyössä, jossa opiskelijat itse ovat tärkeimmässä roolissa.

Kun puitteet ovat kunnossa, on helppo keskittyä opintoihin ja myös halu pitkäjänteiseen opiskeluun vahvistuu. Opiskeluintoa puolestaan latistaa, jos aika ja energia menee byrokratiaan tai jos kokee jäävänsä yksin opintojensa kanssa.

”Meille on tärkeää, että opiskelijat innostuvat opinnoistaan ja saavat niistä positiivisen kokemuksen. Siksi halusimme lähteä tutkimaan ja kehittämään opiskelijan polkua yhdessä opiskelijoiden sekä palvelumuotoiluun erikoistuneen Frankly Partnersin asiantuntijoiden kanssa”, Anna Kaikkonen, JYU avoimen yliopiston koulutuksesta vastaava varajohtaja kertoo. 

Opiskeijan tarpeita seulottiin monelta kantilta

Asiakaskokemuksen kehittämisen pioneeriryhmässä on mukana opiskelijoiden lisäksi edustajia opetuksesta opintopalveluihin, johdosta koulutuspäälliköihin ja suunnittelijoihin sekä markkinointiin ja hanketyöhön. Näin asia tulee tarkastelluksi mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Opiskelijakokemuksen kehittämistyön päämääränä on muun muassa

  •  ymmärtää entistä paremmin opiskelijoiden kokemuksia, tarpeita ja toiveita
  •  tunnistaa tärkeimmät opintojen onnistumiseen vaikuttavat asiat sekä
  •  kokeilla ja ottaa käyttöön uusia työkaluja opiskelijakokemuksen parantamiseksi.

”Opiskelija on toimintamme keskiössä, ja me olemme täällä opiskelijoita varten. Ilman opiskelijoita ei ole koulutustakaan. Opiskelijoilta saamme arvokasta näkemystä siitä, mitä juuri he tarvitsevat, ja voimme kehittää palveluamme entistä paremmaksi”, Kaikkonen sanoo.

Pilottien kautta pysyviksi käytännöiksi

Syksyn edetessä opiskelijakokemuksen kehittämistyö etenee käytännön kokeiluihin, joissa otetaan käyttöön opiskelijakokemusta parantavia pienempiä ja suurempia toimenpiteitä. Parhaat käytännöt istutetaan pysyväksi toiminnaksi avoimessa yliopistossa.

Pilottikokeiluja ovat esimerkiksi

  • opettajan viikkoviestin lähetys opiskeluryhmälle,
  • ensimmäistä kertaa opiskelevien parempi huomioiminen opetuksessa ja
  • aktiivinen vinkkaaminen muista, opiskelijalle mahdollisesti sopivista opinnoista.

Fiilis syntyy vuorovaikutuksesta

Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksella on suuri merkitys sille, millainen fiilis opinnoista syntyy. Opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus onkin yksi tärkeimmistä tarkastelukohteista kehittämistyössä.

”Opiskelijoiden kuuleminen synnyttää tunteen vaikuttamismahdollisuudesta ja tämä voi puolestaan lisätä opiskelumotivaatiota. Vuorovaikutuksen kautta opiskelijat voivat myös kokea vahvemmin olevansa osa avointa yliopistoa”, terveystieteiden yliopistonopettaja Mari Laine sanoo.

Laine iloitsee, että opiskelijakokemus on otettu nyt kehittämiskohteeksi. Työn tiimellyksessä on syntynyt jo nyt hyviä ja konkreettisia kehittämisideoita oppimisprosessin eri vaiheisiin.

”Olen ottanut käyttöön joitain uusia käytäntöjä. Olen esimerkiksi pyytänyt viime lukuvuoden opiskelijoilta terveisiä ja vinkkejä tämän lukuvuoden opintojakson opiskelijoille. ”

Opiskelijat ovat oman oppimisensa asiantuntijoita, joten on tärkeää kuulla heidän näkemyksensä myös pedagogiikasta. JYU avoimen yliopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö haluavat vahvistaa ohjauksellista pedagogiikkaa, sillä oikea-aikaisella ja oikeanlaisella ohjauksella opiskelijat saavat tarvittavan tuen oppimisprosessissaan. Opiskelijat osaavat itse parhaiten kertoa, millaisesta ohjauksesta he hyötyvät eniten. 

Lisätietoja: Ohjausta avoimessa yliopistossa