Opiskelijatarinat

Opistolta kohti tulevaisuutta (englannin kieli, Alkio-opisto, Suvi)

Avoin yliopisto-opiskelu Alkio-opistolla on selventänyt Suvin suuntaa ja helpottanut tuleviin korkeakouluopintoihin sopeutumista. Mitä tulevaisuus tuokin tullessaan, välivuosi opinnoissa ei ole mennyt hukkaan. Suvi saa luultavasti myös paljon opintoja hyväksiluettua, mikä nopeuttaa tutkinnon suorittamista ja valmistumista.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia, Valtteri Lehtonen: Monipuolisesta tarjonnasta itselle sopiva opiskelukokonaisuus (Alkio-Opisto)

Valtteri opiskelee avoimessa yliopisto-opetuksessa Alkio-opistossa Yhteiskuntatieteet ja filosofia -kokonaisuutta. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset. Valtteri on näin voinut aloittaa kiinnostavien aiheiden yliopisto-opiskelun ilman pääsykokeista stressaamista ja harjoitella yliopisto-opiskelua vuoden ajan. Myös opintopisteitä kertyy valmiiksi. Hän on saanut muotoiltua itselleen sopivia opintokokonaisuuksia monipuolisen opintotarjonnan avulla viestintä- ja kieliopintoja myöten.

Englannin kieli, Suvi Simomaa: Turvallinen tapa kokeilla yliopisto-opintoja menettämättä ensikertalaisuutta (Alkio-opisto)

Suvi opiskelee Alkio-opiston englannin kieli ja kansainvälisyys -linjalla avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti. Suvi halusi kokeilla yliopisto-opiskelua turvallisesti menettämättä ensikertalaisuutta korkeakoulujen yhteishaussa. Opintovuosi on opettanut Suville omista rajoistaan sekä opiskelun ajankäytöstä. Yliopisto-opiskelu on ollut haasteellista, mutta Suvi on saanut avoimista yliopisto-opinnoista eväitä tulevia yliopisto-opintoja varten. Myös erilaisia vapaa-ajan kokemuksia on kertynyt opistolla paljon.

Englannin kieli, Monika Ryyttäri: Varmistusta oman opiskelualan valintaan (Alkio-opisto)

Monika opiskeli Alkio-opistossa Korpilahdella Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisia englannin kielen perusopintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa. Opiskeluvuoden aikana englannin puhuminen ja opiskelu englannin kielellä muuttuivat luontevaksi. Opiskelusta Monika sai varmistusta omalle valinnalleen siitä, että hän haluaa opiskella juuri englantia. Jyväskylän yliopisto nousi myös Monikan yhteishakukohteeksi.

Kasvatustieteet, Elli Kärkkäinen: Opinnoista rohkeutta ja etulyöntiasema tuleville vuosille (Mikkelin kesäyliopisto)

Elli opiskelee kasvatustieteitä Mikkelin kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia yliopisto-opintoja. Opinnot jännittivät aluksi, mutta kaikki opintoihin liittyvä on selitetty hyvin, joten jännitys on ollut turhaa. Myöskin työn ja opiskelun yhteensovittaminen on sujunut. Elli kokee saaneensa opiskelusta rohkeutta ja etulyöntiaseman tuleville vuosille.

Kasvatustieteet, Elli Kärkkäinen: Valintakokeisiin valmistautuminen helpottuu avointen yliopisto-opintojen myötä (Mikkelin kesäyliopisto)

Elli opiskelee kasvatustieteitä Mikkelin kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia yliopisto-opintoja. Hän hakee tänä vuonna uudelleen yliopistoon opiskelemaan ja tämän kevään pääsykokeisiin valmistautuminen on ollut aiempaa helpompaa. Elli on saanut avoimesta yliopisto-opiskelusta kokemusta korkeakouluopinnoista ja muodostanut hyvän opiskelurutiinin välivuoden aikana.

Millaista  on opiskella avoimessa yliopistossa?

Avoimen yliopiston opiskelijoiden mukaan opiskelu meillä on joustavaa ja antoisaa. Se sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Avoimesta yliopistosta saa ymmärrystä, tietoja ja taitoja. Opiskelu on hyödyllistä ja innostavaa eri ikäisille ja eri aloilla toimiville henkilöille.

Intoa elinikäiseen oppimiseen: millaista on opiskelu avoimessa yliopistossa?

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijapalaute vuodelta 2018 vahvistaa, että jatkuva oppiminen innostaa ja kannattaa. Se tarjoaa uusia tietoja ja taitoja ja mahdollistaa oman uran suunnittelua ja edistämistä. Opintojen joustavuus ja hyvä ohjaus palvelevat eri elämäntilanteissa olevia opiskelijoita.