Palveleva johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä: Piia Leppämäen tutkimuspaperi palkittiin pohjoismaisessa johtamisen konferenssissa

Jyväskylän avoimen yliopiston kauppatieteiden opettajana työskentelevän Piia Leppämäen väitöstutkimus tuo tietoa johtamisesta vihamielisessä työympäristössä. Hän on kauppakorkeakoulun ETHOS-tutkimusryhmän tohtoriopiskelija. Hänen tutkimustaan kuvaava paperi palkittiin The 25th Nordic Academy of Management Conference -kongressissa elokuussa.

Tohtoriopiskelija Piia Leppämäen tutkimusta kuvaava paperi “Can servant leadership heal a hostile work environment?” (Voiko palveleva johtaminen toimia eheyttäjänä vihamielisessä työympäristössä?sai parhaan tutkimusidean palkinnon Vaasan yliopistossa pidetyssä pohjoismaisessa johtamisen konferenssissa (22.–24.8. The 25th Nordic Academy of Management Conference: Nordic Energies – Nordiska Företagsekonomiska Föreningen/NFF). Konferenssiin kuuluitohtoriopiskelijoille suunnattu työpaja 20.–21.8., johon osallistui 19 jatko-opiskelijaa ja väitöskirjan tekijää eri puolilta maailmaa. 

Piia Leppämäki tutkii väitöstutkimuksessaan palvelevan johtamisen suhdetta työhyvinvointiin ja työpaikkakiusaamiseen. Palveleva johtaminen tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja edistää työmotivaatiota.  

”Tutkimuksessa tarkastellaan palvelevaa johtamista työntekijöiden resurssina, joka auttaa heitä työhön liittyvien vaatimusten kohtaamisessa. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten palveleva johtaminen vaikuttaa työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin vihamielisessä työympäristössä”, Leppämäki kertoo. 

Väitöskirjaa ohjaavat professori Anna-Maija Lämsä ja yliopistonopettaja Elina Riivari. Tutkimus kuuluu organisaatioiden etiikkaa, johtamista ja henkilöstöjohtamista tutkivan ETHOS-ryhmän tutkimuskokonaisuuteen.  

Kauppatieteiden opettaja tutkii työn ohella 

”Palkinto on mielestäni osoitus tutkimusaiheen kiinnostavuudesta ja hyvästä tutkimuksen suunnittelusta, mistä kiitos kuuluu myös asiantunteville väitöstutkimukseni ohjaajille”, Leppämäki kertoo. 

Hän työskentelee tutkimuksen tekemisen ohella yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja opettaa mm. työhyvinvoinnin johtamista sekä henkilöstöjohtamista. Leppämäen mukaan tohtorikoulutettavan ja yliopistonopettajan tehtävien yhdistäminen mahdollistaa hyvin tutkimuksen eteenpäin viemisen. 

”Tästä on hyvä jatkaa. Tutkimus jatkuu aineiston keräämisellä ja sen jälkeen analysoinnilla. Tavoitteenani on julkaista tutkimuksen tuloksia alan kansainvälisissä journaaleissa tulevina vuosina.Pohjoismaisen johtamisen konferenssissa sain erittäin arvokkaita kommentteja ja kehitysideoitatutkimukseeni sekä paljon uusia hyviä kontakteja”, Leppämäki kertoo. 

Lisätietoja:  

Yliopistonopettaja Piia Leppämäki: piia.a.leppamaki@jyu.fi

Pohjoismainen johtamisen konferenssi, The 25th Nordic Academy of Management Conference: Nordic Energies (Nordiska Företagsekonomiska Föreningen/NFF) 22. – 24.8. 2019, Vaasanyliopisto: https://www.univaasa.fi/en/sites/nff2019/ 

ETHOS tutkimusryhmä: https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/research-groups/ethos