Palvelurobotiikka toimii ihmisen kanssa: Ymmärrystä robotiikan hyödyntämiseen uutuskurssilta

Uusin tulokas työelämän osaamistarpeisiin vastaavissa opinnoissamme on Palvelurobotiikka -opintojakso. Itse asiassa tämä jakso palvelee aivan kaikkia, sillä kohtaamme palvelurobotiikkaa eri elämän alueilla. Opiskele verkon välityksellä sinulle sopivassa tahdissa.

Palvelurobotiikka on ihmisiä palvelevaa tai ihmisten kanssa toimivaa robotiikkaa. Sitä on kodeissamme - esimerkiksi robotti-imurin muodossa - ja työelämän apuna. Hyödyt ovat merkittäviä. Palvelurobotiikan käyttö on kasvanut ja kasvaa lähitulevaisuudessa. Siksi sitä ja sen mahdollisuuksia kannattaa ymmärtää. 

Robotiikka palvelee jo terveysalalla

”Robotiikan hyödyntämisellä on suuri merkitys Suomelle esimerkiksi väestön ikääntyessä: Robotiikan avulla yhä useampi voi asua entistä pitempään kotona ja silti saada tarvittavaa hoivaa hoidon laadun siitä kärsimättä. Sairaaloissa voidaan siirtää merkittävä osa hoitohenkilökunnan välillisistä hoitotehtävistä roboteille, näin hoitajilla olisi enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön sekä potilaiden kohtaamiseen”, kertoo kurssin vastuuopettaja Pasi Hänninen.

Konkreettisia esimerkkejä löytyy jo Suomestakin. Seinäjoen keskussairaalan logistiikkarobotit ovat tuoneet merkittäviä säästöjä. Kotimainen lääkeannostelurobotti Evondos on taas parantanut merkittävästi lääketurvallisuutta kotihoidon potilailla. Myös mm. erilaiset etäläsnäolorobotit ovat löytäneet tiensä suomalaisten ikääntyneiden koteihin.

Palvelurobotiikan kurssi kaikille

Avoimen yliopiston Palvelurobotiikka opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä edellytä aiempaa tietämystä aiheesta. Tällä avoimen yliopiston tarjontaan toivotulla kurssilla tutustutaan palvelurobotiikkaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. 

Kurssin voi opiskella täysin verkon välityksellä itselle sopivassa rytmissä, ja ilmoittautua voi ympäri vuoden. Sen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti, yhteensä 45 euroa. 

”Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä palvelurobotiikassa on kyse, sekä kuinka sitä voidaan hyödyntää vaikkapa omassa työssä. Moni työelämässä toimiva opiskelijamme on toivonut tämänkaltaista perustavaa ymmärrystä tarjoavaa kurssia”, Hänninen kertoo. 

Vastaavia kaikille sopivia nykypäivän informaatioteknologian ymmärrykseen ja käyttöön johdattavia kursseja ovat avoimen yliopiston tarjonnassa myös mm. Tekoälyn perusteita ja sovelluksia sekä Johdatus robotiikkaan -kurssit. 

Kuva: Possessed Photography