Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus osana laadukasta varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja! Meillä opiskelet joustavasti verkossa, kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -kurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu taataan riittävällä ja korkeasti koulutetulla henkilöstöllä sekä toiminnan laadukkaalla kehittämisellä. Tarve erilaisiin ja joustaviin pätevöitymisen reitteihin on kasvava niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

Havaittujen koulutustarpeiden listalla korostuu muun muassa johtamisosaaminen, minkä seurauksena johtajuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin teemat ovat nousemassa entistä merkittävämpään rooliin myös varhaiskasvatuksen toimialalla (ks. Karvi 2020). Tähän JYU avoimen yliopiston opintojakso Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op) antaa osaamista, jota alalla tarvitaan.

”Toimivien työskentelytapojen kehittäminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen ovat nykypäivän varhaiskasvatuksen tärkeimpiä työelämätaitoja. Jokaisen panos yhteiseen toimintakulttuuriin ja oppimiseen on tärkeää, sillä lasten osallisuuden tukeminen alkaa työyhteisön osallisuuden mahdollistamisesta”, korostaa varhaiskasvatustieteen aineopinnoista vastaava kasvatustieteen tohtori Tiina Lämsä.

Vinkkejä moniammatillisten tiimien tukemiseen

Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -opintojaksolla syvennyt tarkastelemaan varhaiskasvatustiedettä pedagogisen johtamisen ja kehittämisen sekä ammatillisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta. Lisäksi hankit arviointiosaamista ja tutustut uusimpiin varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteisiin.

”Jakso antaa uusimpaan tutkimustietoon perustuen vinkkejä esimerkiksi siihen, miten jokainen voi omassa työyhteisössään tukea moniammatillisten tiimien osaamista ja työhyvinvointia entisestään”, Lämsä kertoo.

Aineopintoihin kuuluvan opintojakson taustatiedoiksi suositellaan varhaiskasvatustieteen perusopintoja tai esimerkiksi työelämässä hankittua alan tuntemusta. Avoimia yliopisto-opintoja jo suorittaneiden lisäksi jakso sopii siis mainiosti esimerkiksi alaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä jo työelämässä oleville, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan.

”Jakso soveltuu monipuolisesti sellaiselle varhaiskasvatuksen nykyiselle tai tulevalle ammattilaiselle, joka haluaa vahvistaa ymmärrystä asiantuntijuudestaan ja saada lisää työkaluja pedagogiseen johtamiseen”, Lämsä tiivistää.

Opiskele joustavasti verkossa käytäntöä ja teoriaa yhdistäen

Kurssiin kuuluu reaaliaikainen verkkotapaaminen, jossa pääset keskustelemaan ja pohtimaan koulutuksen sisältöjä yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä pohdiskelua edellyttävä kirjallinen tehtävä, jossa syvennät osaamistasi reflektoimalla käsityksiäsi ja peilaamalla sisältöjä työelämään.Tiina Lämsä

”Aiemmat opiskelijat ovat kiitelleen erityisesti mielenkiintoisista keskusteluista ja ajantasaisista sisällöistä”, Lämsä vinkkaa (kuvassa).

Tutustu kurssiin tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan opinto-oppaassamme.

Lisätietoja: