Perheopinnot: tietoa ja ymmärrystä perheistä monitieteisesti

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta.

Kohtaatko työssäsi perheitä? Haluatko ymmärtää paremmin perhettä ja sen monimuotoisuutta?  

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta. Jyväskylän avoimessa yliopistossa perheopintoja toteuttavat kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja gerontologian opettajat. Lisäksi opintojaksojen asiantuntijoina käytetään Jyväskylän yliopiston perhetutkijoita. Ilmoittaudu opiskelemaan perheopintoja.

Opintokokonaisuus sisältää viisi opintojaksoa, joissa perehdytään tutkimustietoon mm. suomalaisen perheen kehityssuunnista, perheen vuorovaikutussuhteista, voimavaroista ja kriiseistä sekä vanhemmuudesta, isovanhemmuudesta tai perheestä osana yhteiskuntaa.   

Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti etäopintoina. Myös opintojen suoritustavat ovat monipuoliset. Tarjolla on lisäksi tukea ja ohjausta opiskeluun.   

Lisätietoja saat perheopintojen oppiaineen verkkosivulta. 

Ilmoittaudu perheopintoihin tästä linkistä.

Kuva: Craig Whitehead