Perheopinnot: tietoa ja ymmärrystä perheistä monitieteisesti

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta. Opinnot tai niihin kuuluvat yksittäiset kurssit sopivat perheisiin liittyviä kysymyksiä työssään eri aloilla kohtaaville henkilöille tai näille aloille tähtääville.

Kohtaatko työssäsi perheitä? Haluatko ymmärtää paremmin perhettä ja sen monimuotoisuutta?  

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta. Jyväskylän avoimessa yliopistossa perheopintoja toteuttavat kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja gerontologian opettajat. Lisäksi opintojaksojen asiantuntijoina käytetään Jyväskylän yliopiston perhetutkijoita. Ilmoittaudu opiskelemaan perheopintoja.

Perusopintokokonaisuus, joista opiskelu kannattaa aloittaa, sisältää viisi opintojaksoa, joissa perehdytään tutkimustietoon mm. suomalaisen perheen kehityssuunnista, perheen vuorovaikutussuhteista, voimavaroista ja kriiseistä sekä vanhemmuudesta, isovanhemmuudesta tai perheestä osana yhteiskuntaa. Perusopintojen lisäksi tarjolla on myös perheopintojen aineopinnot, eli voit halutessasti opiskella perheisiin liittyvää tutkittua tietoa JYU avoimessa pitkälle. Opintoihin liittyviä opintojaksoja voi opiskella myös yksittäisinä kursseina. 

Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti etäopintoina. Myös opintojen suoritustavat ovat monipuoliset. Tarjolla on lisäksi tukea ja ohjausta opiskeluun. Opintojen hinta on 15 opintopistettä kohti. 

Kuva: Craig Whitehead